លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា W. Patrick Murphy ចូលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី...

27 ខែ​កញ្ញា, 2023 | ពត៌មាន, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន, ឯកអគ្គរដ្ឋទូត

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់ស្ថ…

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីទង្វើដែលគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ...

26 ខែ​ឧសភា, 2023 | Alert, ពត៌មាន, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣…

ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា បញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះអនុតំបន់មេគង្គ

11 ខែ​តុលា, 2022 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ១១ ត…

Great Seal of the United States

សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy ស្តីពីករណីក្តីចុងក្រោយ និងការតម្កល់សាលក្រមលើឈ្មោះ...

22 ខែ​កញ្ញា, 2022 | កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ, ពត៌មាន, សុន្ទរកថា, សេចក្តី​ប្រកាស​ពត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន តុលា…