ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ​កម្ពុជា

លោក Antony J. Blinken 
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

ថ្ងៃទី ៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

តាងនាមឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំសូមផ្ញើនូវសារជូនពរដ៏កក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំ ជូន​ដល់​ប្រជា​ជននៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុងពេល​ដែលប្រទេសនេះធ្វើការប្រារព្ធខួបលើក​ទី ៦៨ នៃ​ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា ។

សហរដ្ឋអាមេរិក រង់ចាំធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ​នៃកិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ាន ដើម្បីរក្សានូវសន្តិភាព និង​សន្តិសុខ តាមរយៈភាពដឹកនាំដ៏រឹងមាំ លើការអភិវឌ្ឍប្រកប​ដោយចីរភាព​នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក ។ យើង​នឹង​បន្ត​ឈរជាមួយ​ប្រជាជនកម្ពុជា ស្របពេល​ដែលពួកគេបន្តរកនូវអនាគតមួយ​ប្រកបដោយភាពរុងរឿង ប្រជាធិបតេយ្យ និង​ឯករាជ្យ ហើយស្របពេលដែលពួកគេ អបអរពីតម្លៃការចែករំលែករវាងប្រជាជន​កម្ពុជានិងអាមេរិក។ សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាង​ជិតស្និទ្ធផងដែរជាមួយអ្នក ដើម្បីស្តារប្រទេសឱ្យប្រសើឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតមួយនេះ។

សូម​អបអរ​សាទរ ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិកម្ពុជា ។