សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញ លើការប្រកាសសាលក្រម លោក កឹម សុខា

សហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការផ្តន្ទាទោស​លោក កឹម សុខា មេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជា ដែលទទួលបាននូវការគោរព។

ដំណើរការច្រើនឆ្នាំដើម្បី​បំបិទសម្លេងលោក កឹម សុខា ដោយផ្អែកលើបទសមគំនិតប្រឌិតគឺជាបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌។

ការបដិសេធសេរីភាព​ក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងធ្វើនយោបាយរបស់ លោក កឹម សុខា និងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា បំណងអន្តរជាតិ និងវឌ្ឍនភាពកន្លងមក​ដើម្បីក្លាយជាសង្គមពហុបក្សប្រកបដោយបរិយាបន្នមួយ។

យើងសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សជាសាកលក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធី និងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ព្រមទាំងការចូលរួម​កសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយ។