សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
May 24, 2022

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទ លើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ក្នុងការរម្លឹកដល់ខួបលើកទី ៣០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ ១៩៩១ ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ និងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវនៃសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព 

សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ឈ្មោះ Edward J. Markey មកពីរដ្ឋ Massachusetts ព្រឹទ្ធសមាជិក Mitt Romney មកពីរដ្ឋ Utah ព្រឹទ្ធសមាជិក Bob Menendez មកពីរដ្ឋ New Jersey និងព្រឹទ្ធសមាជិក Jim Risch មកពីរដ្ឋ Idaho ។ 

 ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា លោក W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ `សម្លេងដ៏​សំខាន់​នៃផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការគាំទ្រសេចក្តីប្រាថ្នាយូរអង្វែងរបស់គេ ដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរីពហុបក្ស ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ ថែមទាំងរម្លឹកពីតួនាទីដ៏សំខាន់​នៃសហគមន៍​អន្តរជាតិ ក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធខាងកម្ពុជា នៅឆ្នាំ ១៩៩១ ដើម្បីជួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់នូវអំពើហិង្សា ហើយចាប់ផ្តើមកសាងប្រទេសឡើងវិញ»។ 

 សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ ចងចាំនូវ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ថាជា «សមិទ្ធិផលជាប្រវត្តិសាស្រ្តសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា» ទទូចឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ បញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គេ ហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បំពេញក្តីសង្ឃឹមនៃការមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសូមអាននូវសេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៅទីនេះ 

 

###