ស្ថានទូតអាមេរិក ប្រកាសទទួលគម្រោងស្នើសុំជំនួយលើការអភិរក្សវប្បធម៌

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 
ថ្ងៃទី ៣ វិច្ឆិកា ២០២១

ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញ និងការិយាល័យកិច្ចការអប់រំ និងវប្បធម៌ នៃក្រសួងការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក មានសេចក្តីរីករាយសូមប្រកាសទទួលពាក្យស្នើសុំជំនួយថវិកាពីកម្មវិធីមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌ (AFCP) សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២២។ ជំនួយនេះ អាចទទួលបានចាប់ពី ១០ ០០០ ដុល្លា ដល់ ៥០០ ០០០ ដុល្លារក្នុងគម្រោងនិមួយៗ។ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលសំណើគឺថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។ 

មូលនិធិ AFCP ​នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយប្រទេសនានា ក្នុងការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌​របស់គេ។ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា មូលនិធិនេះមានបំណងអភិរក្សទីតាំងបុរាណសំខាន់ៗ អគារនិងវិមានប្រវត្តិសាស្រ្ត សមុច្ច័យសារមន្ទីរ និងទម្រង់​នានាដែលសម្តែងឲ្យឃើញប្រពៃណីវប្បធម៌ ដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ឬវប្បធម៌ ហើយដែលសម្រាប់បម្រើសារធារណជន និងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កម្ពុជាការជួសជុលជណ្តើរខាងជើងនៃប្រាសាទព្រះវិហារ ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការ និងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្រោមកម្មវិធីជំនួយនេះ 

ចំពោះសេចក្តីណែនាំ និងព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល ៖ https://kh.usembassy.gov/call-for-proposals-ambassadors-fund-for-cultural-preservation-2022-grants-program/ 

###