អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ទីភ្នាក់ងារ ភីសខ័រ វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ

សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបន្ទាន់ ៖ ថ្ងៃ ២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ 

បន្ទាប់ពីបានអាក់ខានអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំមកក្រោយការចាប់ផ្តើម​នៃជំងឺកូវីដ ១៩ ជាសាកលមក ទីភ្នាក់ ងារ ភីសខ័រ (Peace Corps) នៅកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកវិញ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីភ្នាក់ងារ ភីសខ័រ ចំនួន ៣៥ នាក់ជាជនជាតិអាមេរិក ដើម្បីបំពេញការងារ​នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស​របស់ទីភ្នាក់ងារ​នេះ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងនឹងបង្រៀនរួមគ្នាជាមួយគ្រូបង្រៀនខាងកម្ពុជាម្នាក់ទៀត នៅតាមសាលាបឋមសិក្សា វិទ្យាល័យ និងស្ថាប័ន​ដែលផ្តល់ការបង្រៀនផ្សេងទៀត 

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ «យើងមានសេចក្តីរីករាយណាស់ ដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​នៃទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ បេសកកម្មជាសាកល​របស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps គឺ សន្តិភាព ពិភពលោក និងមិត្តភាព ហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង​នោះ​នឹងបំពេញបេសកកម្មនេះតាមរយៈការងាររបស់គេ។ ក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាអតីតអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​នៃទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ខ្ញុំយល់ពីតម្លៃដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង​នេះក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាង​ប្រជាជន និងប្រជាជន​នៃសហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជា និងក្នុងការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ។ 

លោក Mikel Herrington ប្រធាន​នៃទីភ្នាក់ងារ ភីសខ័រ (Peace Corps) ប្រចាំ​នៅកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា ៖ «យើងមានក្តីរំភើបក្នុងការមានចំណែកជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយ​ នៃការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើង។ ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០ បុគ្គលិក​នៃទីភ្នាក់ងារ Peace Corps នៅទូទាំងពិភពលោក បានធ្វើការដើម្បីពង្រឹងគ្រឹះ​នៃទីភ្នាក់ងារ​នេះ។ យើងមានការត្រៀមជាស្រេចក្នុងការដំណើរការឡើងវិញ ​នូវសកម្ម ភាពការងាររបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើង ហើយធ្វើការងារក្នុងពេលជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នេះ ជាមួយដៃគូរបស់យើង តាមសហគមន៍នៅកម្ពុជា និងជាមួយបុគ្គលិក​នៃស្ថានទូតរបស់យើង»។ 

គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីជំរុញអាទិភាពផ្នែកអប់រំ​របស់កម្ពុជា។ គម្រោង​ពង្រឹងជំនាញក្នុងការគិត និងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស​របស់សិស្ស និស្សិត គ្រូ និងសមាជិកសហគមន៍​នៅកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបានឱកាសសម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់ ក្នុងអាជីពនិងក្នុងការសិក្សា។ នៅឆ្នាំ ២០១៩ នៅក្នុងពេលបន្តឡើងវិញចុងក្រោយ​នៃគម្រោង ៤៨% នៃសហគ្រូបង្រៀនខាងកម្ពុជា បានលើកកម្ពស់វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់គេ ហើយមានសិស្សចំនួន ៣ ៣១៧ នាក់រៀនចេះបានច្រើន តាមការវាយតម្លៃផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ។ 

ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បានស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីមួយ​របស់ខ្លួន នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០០៧តាំងពីពេល​នោះមក អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​នៃទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ចំនួន ៧១៤ នាក់បានមកបំពេញការងារ​នៅកម្ពុជា ដោយធ្វើការ​នៅតាមគម្រោងសិក្សាអប់រំផ្នែកភាសាអង់គ្លេស។ កម្មវិធីអប់រំសុខភាព បានដំណើរការពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨។ 

ព័ត៌មានស្តីពីទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ៖ ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps គឺជាបណ្តាញអន្តរជាតិ​នៃអ្នកបំពេញការងារ សមាជិកសហគមន៍ ដៃគូ​​នៅតាមប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ និងបុគ្គលិក ដែលឆើ្លយតបនឹងបេសកកម្មដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោក និងមិត្តភាព របស់ទីភ្នាក់ងារ​នេះ។ តាមការអញ្ជើញ​របស់រដ្ឋាភិបាល​នៅទូទាំងសាកលលោក អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​នៃ​ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ធ្វើការជាមួយសមាជិកសហគមន៍ នៅតាមគម្រោងដែលសហគមន៍​មូលដ្ឋានកំណត់ជាអាទិភាព ក្នុងវិស័យអប់រំ សុខាភិបាល បរិស្ថាន កសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍​យុវជន។ តាមរយៈការបំពេញការងាររបស់គេ សមាជិក​នៃបណ្តាញ​របស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ពង្រឹងជំនាញ​ដែលគេអាចផ្ទេរទៅអ្នកដទៃបាន ហើយពង្រឹងបន្ថែមនូវជំនាញក្នុងវប្បធម៌​ចម្រុះ ដែលនាំពួកគេឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសាកលជំនាន់ក្រោយ។ ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy បានបង្កើតទីភ្នាក់ងារ Peace Corps នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦១ មក មានជនជាតិអាមេរិកចំនួន ២៤០ ០០០ នាក់បានបំពេញការងារនៅតាមប្រទេសចំនួន ១៤២ នាក់ នៅទូទាំងសាកលលោក។ ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលអានក្នុងpeacecorps.gov  ហើយតាមដានជាបន្ត​តាម   Facebook, InstagramនិងTwitter  

 

ទាក់ទង ៖ Mikel Herrington ទូរសព្ទ ៖ ០២៣ ២២២ ៩០១