លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ចូលរួម​ក្នុងកម្មវិធីបើកហាងដូណាត់ Krispy Kreme

ភ្នំពេញ
ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦

ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែសំរេចចិត្តមកធ្វើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជា ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ Starbucks,Domino’s Pizza, និងក្រុមហ៊ុន Burger King ។ ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនល្បីក្នុងពិភពលោកមួយទៀត គឺក្រុមហ៊ុន Krispy Kreme Doughnuts បានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយ!

កាលពីថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​ឧសភា លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt បានថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធផ្លូវការនៃក្រុមហ៊ុននេះ។ ការ​មក​ដល់​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បង្ហាញ​អោយ​ឃើញ​ពី​សក្តានុពល​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង​ផ្នែក​ធុរកិច្ច និង​ការ​វិនិយោគ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​រក​មើល​ភាព​ជា​ដៃគូ​ច្រើន​ថែម​ទៀត ដើម្បីធ្វើអោយប្រជាជនកាន់តែខិតជិតគ្នា…ហើយនំ doughnuts ដ៏ឆ្ងាញ់គឺជាវិធីដ៏ល្អសំរាប់សំរេចបំណងនេះ!

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ចូលរួម​ក្នុងសកម្មភាពតុបតែងនំដូណាត់។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ចូលរួម​ក្នុងសកម្មភាពតុបតែងនំដូណាត់។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
(ពីឆ្វេងទៅ​ស្តាំ) លោក ងន សាំង អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា  លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិកប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា និង លោក Cham Nou Jimmy តារាភាពយន្ត និង​ពិធីករ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
(ពីឆ្វេងទៅ​ស្តាំ) លោក ងន សាំង អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិកប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា និង លោក Cham Nou Jimmy តារាភាពយន្ត និង​ពិធីករ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
រូបភាព​បង្ហាញប្រវត្តិហាង Krispy Kreme ត្រូវបានដាក់តាំង​នៅ​ក្នុង​ពិធីបើកហាង។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
រូបភាព​បង្ហាញប្រវត្តិហាង Krispy Kreme ត្រូវបានដាក់តាំង​នៅ​ក្នុង​ពិធីបើកហាង។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]