លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ខេត្ត​បាត់តំបង ប៉ៃលិន និង​ពោធិសាត់

បាត់តំបង & ពោធិសាត់
ថ្ងៃទី​២-៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦

ដំណើរ​របស់​លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt មាន​សកម្មភាព​ជា​ព័ត៌មាន និង​ប្រកប​ដោយ​ក្តី​រំភើប​ជា​ច្រើន​។ ក្រៅ​ពីការ​ជួប​ជាមួយ​អភិបាល​ខេត្ត​បាត់ដំបង និង​ខេត្ត​ប៉ៃលិន លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ក៏​បាន​ជួប​ផង​ដែរ​ជាមួយ​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ភាសា​អង់គ្លេស សមាជិក​នៃ​កម្មវិធី​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ស្តីពី​អ្នក​ដឹកនាំ​យុវជន​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​​បណ្ណាល័យ​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក​។

លោក​បាន​ចុះ​ទៅ​មើល​ទីតាំង​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ជួយ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដូចជា​អង្គការ​ដោះ​មីន (​ក្រុម​ផុ្តល់​ប្រឹក្សា​ស្តីពី​គ្រាប់​មីន​) និងអង្គការ HALO Trust កម្មវិធី HARVEST ដែល​ទទួល​បាន​ថវិកា​ពី​ទីភ្នាក់ងារ USAID និង​មន្ទីរ​ពិសោធន៍​លើ​មេរោគ​អេដស៍​របស់​ទីភ្នាក់ងារ CDC ។

មុន​ពេល​ត្រឡប់​មក​ភ្នំពេញ​វិញ លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt បាន​ទៅ​មើល​សារៈមន្ទីរ​ខេត្ត​បាត់ដំបង និងមជ្ឈមណ្ឌល​ផ្តល់​សេវា​អភិវឌ្ឍន៍​ដល់​យុវជន ដែល​ជា​អង្គការ NGO មួយ​នៅ​ស្រុក​កំណើត​នៃ​ភរិយា​របស់​លោក ក្នុង​ស្រុក​ក្រ​គ ខេត្ត​ពោធិសាត់។