ពិព័រណ៍អាហារ និងភេស្ជៈអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ CAMFOOD ១៦

មជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្យ
ថ្ងៃ​ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦

ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ អតិថិជននៅកម្ពុជានឹងឃើញមានស្បៀងអាហារមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមហាង ដែលរួមមានទាំងមាន់ទោក្លាសេទាំងមូល ផ្លែព័រដែលមានទឹកច្រើន និងស្រាមកពី California ដែលធ្លាប់បានទទួលរង្វាន់។ អាហារទាំងនេះ និងអាហារច្រើនទៀតត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញ កាលពីថ្ងៃ​ទី២១ ខែកក្កដា នៅតង់ USA កាលពីសប្តាហ៍មុន ក្នុងពិព័រណ៍អាហារ និងភេស្ជៈអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ CAMFOOD ១៦។ ពិព័រណ៌នេះមានការចូលរួមរបស់ហាងលក់គ្រឿងទេស ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារនៅកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលចង់ធ្វើការនាំចូលផលិតផលស្បៀងអាហារថ្មីៗ។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt បានចូលមើលពិព័រណ៌នោះ ដើម្បីជួបជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ ហើយភ្លក់អាហារខ្លះ ដែលរួមមានផងដែរនូវផ្លែប៉ោមស្រស់ ទំពាំងបាយជូក្រៀម សណ្តែកក្រៀម និងសណ្តែកកំប៉ុង Granola និង Tortilla Chips ។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ឈាងចូលមើលតូប​តាំង​សាច់ នៅក្នុងពិធីពិព័រណ៍អាហារ ២០១៦។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ឈាងចូលមើលតូប​តាំង​សាច់ នៅក្នុងពិធីពិព័រណ៍អាហារ ២០១៦។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស្រា ដែលដាក់តាំងផលិតផលរបស់​គេ​ក្នុង​ឱកាស​នោះ ស្វាគមន៍លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt មកកាន់តូបរបស់ពួកគេ។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស្រា ដែលដាក់តាំងផលិតផលរបស់​គេ​ក្នុង​ឱកាស​នោះ ស្វាគមន៍លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt មកកាន់តូបរបស់ពួកគេ។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
អ្នកតាំងពិពណ៌ម្នាក់ជជែក ជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt អំពីគ្រាប់ផ្លែឈើស្ងួត ជាច្រើនប្រភេទ ដែលដាក់តាំងនៅតូបរបស់គាត់។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
អ្នកតាំងពិពណ៌ម្នាក់ជជែក ជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt អំពីគ្រាប់ផ្លែឈើស្ងួត ជាច្រើនប្រភេទ ដែលដាក់តាំងនៅតូបរបស់គាត់។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]