មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​អប់រំ EducationUSA

ដើម្បី​ជួយ​និស្សិត​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ឱកាស​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ការិយាល័យ​កិច្ចការ​សាធារណៈ​នៃ​ស្ថានទូត​អាមេរិក ​បាន​បង្កើត​អោយ​មាន មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្ដល់​ការ​ប្រឹក្សា​ ដែល​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​​សកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្ត្រ​នៃ​កម្ពុជា​។

មណ្ឌល​នេះ​មាន​ឯកសារ​ណែនាំ​ស្ដីពី​ការ​សិក្សា ដែល​បាន​មក​ពី​ស្ថាប័ន​សិក្សា និង​សកលវិទ្យាល័យ​នានា ​នៅ​​សហរដ្ឋ​អាមេរិក រួម​ទាំង​សៀវភៅ ស៊ីឌី និង​ធនធាន​ផ្សេង​ៗ​ទៀត ក្នុង​ការ​ជួយ​អោយ​លោកអ្នក ត្រៀម​ក្នុង​ការ​ប្រលង​ភាសា​អង់គ្លេស​ជា​ភាសាបរទេស TOEFL ការ​ប្រលង​ SAT ការ​ប្រលង​ GRE និង GMAT ។

សិស្ស​និស្សិត​ក៏អាច​ចូល​មក​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធើនែត ដើម្បី​ស្រាវជ្រាវ​រក​ពត៌មាន​ អំពី​សកលវិទ្យាល័យ និង​មហាវិទ្យាល័យ​ នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​ពត៌មាន​អំពី​ការ​ប្រលង ព្រមទាំង​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ៗទៀត​ដែល​ប្អូន​ៗ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍។

លើស​ពី​នេះ​ទៅទៀត ប្អូន​ៗ​ក៏អាច​សាកសួរ​អំពី​អាហារូបករណ៍ ដែល​ផ្តល់​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក ដោយ​សកលវិទ្យាល័យ និងដោយ​​មូលនិធិ​ឯកជន​ផង​ដែរ​។

ប្រសិន​បើ​សិស្ស​និស្សិត​ចង់​ណាត់ជួបជាមួយ​អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​​ដោយ​ផ្ទាល់ សូម​ទាក់ទងមក​៖

បណ្ណាល័យអាមេរិក សកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្រ្ត​នៃ​កម្ពុជា
ផ្លូវលេខ ៣១៣, សង្កាត់បឹងកក់II, រាជធានី​ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ ០១០ ៥០ ២១ ២១
អ៊ីមែលៈ PhnomPenh.PUC@educationusa.org
ម៉ោងធ្វើការ:
ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ ៧:៣០ ព្រឹក ដល់ ៨:៣០ ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍ – ថ្ងៃអាទិត្យ ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ នាទីល្ងាច

មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិក
ស្ថានទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក ភ្នំពេញ
#១ ផ្លូវ៩៦ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៧២៨ ២៥៦
អ៊ីមែល: PhnomPenh@educationusa.org ឬ AmericancenterKH@state.gov
ម៉ោងធ្វើការ:
ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ ៨:៣០ ព្រឹក ដល់ ៤:៣០ នាទីល្ងាច

សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារសម្រាប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក)
បន្ទប់១០៣ ក្នុងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ ០២៣​ ៨៨៤​ ៣២០
ម៉ោងធ្វើការ:
ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ ៧:៣០ ព្រឹក ដល់​ ១១ៈ០០​ ព្រឹក
២ៈ​០០ ល្ងាច ដល់ ​​​៥:០០ ល្ងាច