ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងវិស័យអប់រំ

កម្មវិធី EducationUSA Fair នៅ​សៀមរាម នៅថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧
កម្មវិធី EducationUSA Fair នៅ​សៀមរាម នៅថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧

ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) ប្រចាំនៅកម្ពុជា

 • ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមផ្តល់ជំនួយផ្នែកអប់រំឡើងវិញ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយថវិកាទ្វេភាគី ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០០៣។ មកដល់ពេលនេះ ជំនួយសរុបលើវិស័យអប់រំ មានចំនួន ៣១លានដុល្លា។
 • គោលដៅរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ក្នុងវិស័យអប់រំ គឺធ្វើការលើកកំពស់គុណភាព បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំមូលដ្ឋាន និងប្រយោជន៍របស់វា ដោយផ្តោតលើការបង្កើនការចេះអាននៅថ្នាក់ដំបូងៗ អោយដល់កំរិតចាំបាច់មួយ។
 • កម្មវិធីថ្មី «កុមារទាំងអស់ចេះអាន (All Children Reading)» ​របស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ជួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិដែលមានភាពស៊ីគ្នា ស្តីពីការអាននៅថ្នាក់ដំបូងៗ។ កម្មវិធីនេះ ដែលមានរយៈពេល ៥​ ឆ្នាំ (២០១៧ – ២០២១) និងត្រូវចំណាយថវិកាអស់ចំនួន ១១ លានដុល្លា លើកកំពស់ជំនាញ​ក្នុងការអានរបស់កុមារ ពីថ្នាក់ទី ១ ដល់ទី​៣  ដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្រ្ត (មានភស្តុតាងបញ្ជាក់) ដែលធ្វើទៅលើកុមារក្នុងគ្រប់ស្ថាន​ភាព និងអាចធ្វើទៅបាន នៅកំរិតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។
 • ទីភ្នាក់ងារ USAID បានកំណត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអាទិភាពនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កុមារស្ថិតនៅក្នុងស្ថាន​ភាពមិនល្អ (Action Plan for Children in Adversity) ដោយផ្តោតលើការផ្តល់តំលៃជាងគេទៅលើការថែទាំក្នុងគ្រួសារ ហើយជំរុញកម្មវិធី និងគោលនយោបាយដែលផ្អែកលើភស្តុតាង។
 • គោលដៅរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID គឺបង្កើនចំនួនកុមារដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ល្អពីគ្រួសារ ហើយកាត់បន្ថយហឹង្សាទៅលើកុមារ​នៅកម្ពុជា។
 • ទីភ្នាក់ងារ USAID គាំទ្រគម្រោង «​ថែទាំកុមារក្នុងគ្រួសារជាអាទិភាពចម្បង» (Family Care First) អង្គការ UNICEF និងគម្រោងកម្មវិធីភាពជាដៃគូសម្រាប់ការការពារកុមារ (Partnership Program​ for Child Protection)  ជាមួយនឹងគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ១១ លានដុល្លា (២០០៩​-២០១៨) ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារ នៅកម្ពុជា ជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងស្តារយុវនិតិសម្បទារ។

ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps

 • ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បើកការិយាល័យរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូង នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០០៦។ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ មក មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ចំនួនជាង ៣៣០ នាក់បានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអប់រំ តាមសំណើសុំ​របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps  បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស នៅតាមវិទ្យាល័យផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ។ នៅឆ្នាំ២០០៩ Peace Corps បានពង្រីកកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដល់ផ្នែកសុខាភិបាល ដោយធ្វើការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែក និងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព។ បច្ចុប្បន្ន មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ចំនួន ៤៨ នាក់ ដែលកំពុងបង្រៀននៅតាមវិទ្យាល័យតាមមូលដ្ឋាន និងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនតូចបង្រៀននៅសាលាគរុកោសល្យ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រៅពីធ្វើការលើគម្រោងសំខាន់ៗ​របស់គេ នៅក្នុងថ្នាក់រៀន អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានធ្វើការរាប់រយម៉ោង នៅក្នុងគម្រោងបន្ទាប់បន្សំ ទាក់ទងនឹងការអប់រំ។ ឧទាហរណ៍ គេធ្វើសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ធ្វើការបោះជំរំ បង្កើតក្លឹបសម្រាប់យុវជន បង្កើតបណ្ណាល័យ​នៅតាមសាលារៀន ហើយគេអប់រំអ្នកភូមិអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងបរិស្ថាន ការធ្វើសួនបន្លែ និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ពេលនេះ មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការផ្នែកអប់រំសុខភាពដល់អ្នកភូមិ ចំនួន ៥២ នាក់ នៅកម្ពុជា។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះ​បង្រៀនអ្នកភូមិអំពីសុខភាពមាតា និងកុមារ អាហារូបត្ថម្ភល្អ និងកិច្ចអន្តរាគមជាមូលដ្ឋាន ទាក់ទងនឹងទឹក និង​​​អនាម័យ ដើម្បីកែលំអទម្លាប់ថែទាំសុខភាពជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅតាមជនបទ។

ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក

ការងាររបស់ការិយាល័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធា (ODC) របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងវិស័យអប់រំ​ជាទូទៅផ្តោតលើការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេស​របស់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។ កាលណាគេមានជំនាញ​ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ គេធ្វើការទាក់ទងគ្នា យល់គ្នាបានច្រើន ហើយយោធាអាមេរិក និងយោធាកម្ពុជាអាចធ្វើកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការគ្នាបានច្រើន។ ដើម្បីបំពេញបំណង​នេះ ODC កំពុងធ្វើជាដៃគូជាមួយសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកភាសាអង់គ្លេសថែមទៀត ដល់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ តាមរយៈការទិញឧបករណ៍ និងឯកសារសម្រាប់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ហើយបណ្តុះបណ្តាលគ្រូភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងជួរកងយោធ​ពលខេមរភូមិន្ទ ដោយបានបញ្ជូនពួកគេអោយទៅរៀនវគ្គដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់គោលបំណង​នេះ គឺវគ្គគ្រូភាសា​ជាមូលដ្ឋាន​របស់អាមេរិក។

 • ឱកាសសិក្សា៖ នៅពេលបណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជនដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រាន់បានហើយ ឬអ្នកនោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងជួរកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ODC អាចផ្តល់ឱកាសបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្សា​ដែលឧបត្ថម្ភ​ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ពួកគេ។ វគ្គសិក្សាទាំងនេះរួមមានវគ្គសិក្សារយៈពេលវែង ដូចជានៅ​មហាវិទ្យាល័យ Army War College ឬមហាវិទ្យាល័យ Command and General Staff College ដែលផ្តល់ការសិក្សារហូតដល់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ផ្នែកយោធា។
 • ការកសាងសាលារៀន៖​ ODC គឺជាការិយាល័យដែលតាមរយៈការិយាល័យ​នេះ ក្រសួងការពារប្រទេស​សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌។ សម្រាប់ការជួយក្នុងវិស័យអប់រំ ODC គ្រប់គ្រងកម្មវិធី​សម្រាប់ការងារជួសជុល ឬកសាងដែលឧបត្ថម្ភថវិកា​ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតាមសាលារៀន​នៅកម្ពុជា។ ក្នុងខ្នាតតូច ODC ធ្វើបង្គន់នៅតាមសាលារៀន ដែលជាការជួយលើកកំពស់អនាម័យ ហើយជាពិសេស សំដៅកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកបោះបង់ចោលសាលា ក្នុងចំណោមសិស្សស្រី ពិសេសសិស្សជំទង់​ ពីព្រោះថា បើមានបន្ទប់ទឹកស្អាតនិងមានការ​បិទបាំងល្អ ប្រហែលជាពួកគេនៅបន្តការសិក្សា។
 • បណ្ឌិតសភាកងទ័ពអាមេរិក៖ ODC ផ្តល់ឱកាសអោយនិស្សិតកម្ពុជាបានសិក្សានៅក្នុងបណ្ឌិតសភាកងទ័ពអាមេរិក។ ODC ប្រកាសពីឱកាសសិក្សា និងលក្ខខ័ណ្ឌទាមទារក្នុងការសិក្សា​ ដល់បេក្ខជនជនជាតិខ្មែរ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រលងចូលរៀន​នៅក្នុងបណ្ឌិតសភាជើងគោក US Military Academy (West Point), បណ្ឌិតសភាជើងទឹក US Air Force Academy, បណ្ឌិតសភាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រ US Coast Guard Academy និងបណ្ឌិសភាទំនិញសមុទ្រ US Merchant Marine Academy ។ ជនជាតិខ្មែរដំបូងគេទើបតែ​ប្រលងចេញពីបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹក នៅក្នុងរដូវក្តៅ​នេះ ហើយនៅមាននិស្សិតកម្ពុជា ២ រូបទៀតកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹក។

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

 • តាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា និងកម្មវិធីវប្បធម៌និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនៃអ្នកមានជំនាញអាជីពរបស់ខ្លួន ដូចជាកម្មវិធី Fulbright, Hubert Humphrey Fellowship, International Visitor Leadership Program, Teaching Excellence and Achievement និងកម្មវិធី English Access Micro-scholarship ក្នុងមួយឆ្នាំៗក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស និស្សិត គ្រូបង្រៀន និងអ្នកមានជំនាញអាជីព ផ្សេងៗ ចំនួនប្រហែល២០០នាក់ ដើម្បីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ឫទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ អ្នកទាំងនេះត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ហើយធ្វើការក្នុងតួនាទីសំខាន់ៗ ក្នុងការជួយដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា ឬប្រើចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ ក្នុងការជួយបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេអោយកាន់តែបានច្រើន និងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍របស់ពួកគេ។ ស្ថានទូតអាមេរិកមានផ្តល់ធនធានសម្រាប់ការសិក្សាផ្សេងៗ រួមមានបញ្ជូនសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិក មកបង្រៀននៅតាមសកលវិទ្យាល័យ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធីអ្នកជំនាញឯកទេស Fulbright ហើយ ផ្តល់ធនធានឯកសារ និង បណ្ណាល័យរបស់ស្ថានទូត ហើយជួយដល់ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស និងការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈអ្នកជំនាញ ព្រមទាំងការជួយដល់គម្រោងគាំទ្រដល់ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកម្ពុជា ដែលមានឈ្មោះថា CamTESOL។