ការតាំងពិពណ៌​ EducationUSA Fair បានធ្វើ​ឡើងនៅ​ភ្នំពេញ

សណ្ឋាគារ អីនធើខនធីណិនថល ភ្នំពេញ
ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧

មាន​ប្រជាជន​កម្ពុជា​វ័យក្មេង ចំនួន​ជាង​១៤០០នាក់ នៅ​ទីក្រុងភ្នំពេញ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធីពិពណ៌ការសិក្សា ដែលមាន​ឈ្មោះថា EducationUSA Fair ដែល​ធ្វើឡើង​នៅសណ្ឋាគារ អីនធើខនធីណិនថល ក្នុងថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ដើម្បី​ជួបជាមួយអ្នកតំណាង និង​អ្នកប្រឹក្សា ​របស់​សកលវិទ្យាល័យ និង​មហាវិទ្យាល័យ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន២០។ ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោកវីល្លាម ហៃ និង​ឯកឧត្តម យ៉ក់ ង៉ុយ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក៏បាន​ចូលរួម​ជាភ្ញៀវកិត្តិយស ក្នុង​កម្មវិធី​នោះផងដែរ។

EducationUSA គឺ​ជាមជ្ឈមណ្ឌលដែល​ជាប្រភពពត៌មាន​ដ៏ល្អ អំពីឱកាស​ទៅសិក្សា​ នៅសហរដ្ឋ​អាមេរិក ព្រមទាំងអំពី​អាហារូបករណ៍ ទិដ្ឋាការ​សម្រាប់សិស្សនិស្សិត និង​ពត៌មាន​ផ្សេង​ៗទៀត​។ លើស​ពីនេះទៅ​ទៀត មជ្ឈមណ្ឌលនេះបើក​ដល់សាធារណជនទូទៅ ហើយមាន​ផ្តល់សេវាប្រឹក្សា ដោយមិនគិតថ្លៃ​។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការ​ទៅ​សិក្សានៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក សូមចូលទៅទំព័រហ្វេសប៊ុក​របស់ EducationUSA ឫទៅមជ្ឈមណ្ឌល EducationUSA ផ្ទាល់តែម្តង ដែលស្ថិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា ផ្លូវនរោត្តម​ ក្រុងភ្នំពេញ។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ហៃ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារពត៌មាន បន្ទាប់ពីពិធីបើកកម្មវិធីពិពណ៌ EducationUSA  [U.S. Embassy photo by Un Yarat]]
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ហៃ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារពត៌មាន បន្ទាប់ពីពិធីបើកកម្មវិធីពិពណ៌ EducationUSA [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
មន្ត្រីកុងស៊ុលរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកចូលរួម អំពី​ទិដ្ឋាការសិស្សនិស្សិត។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
មន្ត្រីកុងស៊ុលរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក ឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកចូលរួម អំពី​ទិដ្ឋាការសិស្សនិស្សិត។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
ការ​តាំងពិពណ៌នេះ បាន​ទាក់ទាញសិស្ស និស្សិត ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ និង​បុគ្គលិកផ្នែកអប់រំ ជាច្រើនពាន់នាក់។​ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
ការ​តាំងពិពណ៌នេះ បាន​ទាក់ទាញសិស្ស និស្សិត ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ និង​បុគ្គលិកផ្នែកអប់រំ ជាច្រើនពាន់នាក់។​ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]