អង្គភាព​​លេខ ២ ផ្នែក​​ស្រាវជ្រាវ​​វេជ្ជសាស្រ្ត របស់​​កងទ័ព​​ជើង​​ទឹក​​សហរដ្ឋ​​អាមេរិក ប្រចាំ​​នៅ​​ភ្នំពេញ

បេសកកម្ម​របស់​អង្គភាព​លេខ​២ ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​វេជ្ជសាស្រ្ត របស់​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នៅ​ភ្នំពេញ (NAMRU-2 PP) គឺ​ស្រាវជ្រាវ​រក​មើល​ការ​គំរាមកំហែង​នៃ​ជំងឺ​ឆ្លង ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍ សំរាប់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា និង​ក្រុម​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សុខភាព​សាធារណៈ​អន្តរជាតិ ហើយ​រៀបចំ និង​វាយ​តំលៃ​អន្តរាគម និង​លទ្ធផល​ការងារ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​គំរាមកំហែង​ទាំង​នោះ​។ NAMRU-2 PP ចូលរួម​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​សកម្មភាព​សុខាភិបាល​ជួយ​ដល់​ក្រុម​បុគ្គលិក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រចាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា បញ្ជាការដ្ឋាន​នៃ​កងកំលាំង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រចាំ​នៅ​តំបន់​ប៉ាស៊ីហ្វិក និង​ការិយាល័យ​វេជ្ជសាស្រ្ត និង​ការ​វះកាត់​នៃ​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។

ពត៌មាន​សំរាប់​ទាក់ទង​៖
ទូរស័ព្ទ​៖ +៨៥៥-២៣-៧២៨-០០០
Fax៖ +៨៥៥-២៣-៧២៨-៦០០

ប្រវត្តិ​នៃ​អង្គភាព​លេខ​២ ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​វេជ្ជសាស្រ្ត របស់​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NAMRU-2)

NAMRU-2 មាន​ប្រភព​ដើម​នៅ​លើ​កោះ Guam ក្នុង​អំឡុង​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២ ក្រោម​មូលនិធិ Rockefeller Foundation ។ មុខងារ​សំខាន់​របស់​ក្រុម​នេះ នៅ​ពេល​នេះ​ក៏​ដូចជា​នៅ​ពេល​នេះ​ដែរ គឺ​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​ជំងឺ​ឆ្លង ដែល​អាច​មាន​សារៈសំខាន់​ផ្នែក​យោធា នៅ​អាស៊ី​។ អង្គភាព​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៥៥ នៅ​ទីក្រុង​តែប៉ិ កោះ​តៃវ៉ាន់ ដែល​នៅ​ទីនោះ អង្គភាព​នេះ​បាន​ដំណើរ​សកម្មភាព អស់​រយៈពេល ២៤ ឆ្នាំ​។ អង្គភាព NAMRU-2 ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ទីក្រុង Jakarta នៃ​ប្រទេស​ឥណ្តូនេស៊ី​។ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៩ នៅ​ពេល​នយោបាយ​តំរូវ​អោយ​អង្គភាព NAMRU-2 ចាក​ចេញ​ពី​តៃវ៉ាន់ បញ្ជាការដ្ឋាន​បាន​បែរ​ទៅ​រក​អ្នក​សហការ​ជាមួយ​ខ្លួន​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន ដើម្បី​រក​មើល​កន្លែង​ថ្មី​សំរាប់​ដាក់​មន្ទីរពិសោធន៍​។ អង្គភាព​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ទីក្រុង Manila នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​១៩៧៩​។ នៅ​ខែ​មិនា ឆ្នាំ​១៩៩១ បញ្ជាការដ្ឋាន​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​ទីក្រុង Jakarta ហើយ​អង្គភាព​នៅ​ទីក្រុង Manila ក៏​ត្រូវ​បាន​បិទ​នៅ​ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​១៩៩៤​។

នៅ​ឆ្នាំ​២០០២ សកម្មភាព​នៅ​ភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ NAMRU-2 ដើម្បី​ធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​ជំងឺ​ឆ្លង​នៅ​ក្នុង​តំបន់​និង​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​មន្ទីរពិសោធន៍​ដើម្បី​កំណត់​រោគវិនិច្ឆ័យ តាមរយៈ​មន្ទីរ​ពិសោធន៍ ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​សុខភាព​សាធារណៈ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៧ ដើម្បី​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​អាទិភាព​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ត​របស់​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​គំរាមកំហែង​ថ្មី​ៗនៃ​ជំងឺ​ឆ្លង​ក្នុង​សាកលលោក NAMRU-2 បាន​ទទួល​ស្គាល់​សកម្មភាព នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ថា​ជា​ក្រុម​មួយ ដោយ​ទន្ទឹម​នឹង​នោះ បាន​ផ្តើម​ក្រុម​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ​សហប្រតិបត្តិការ​យោធា នៅ​ក្នុង​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នៅ​ប្រទេស​សឹង្ហបូរី​។

មន្ទីរពិសោធន៍ និង​ទីស្នាក់ការ​ធំ​របស់ NAMRU-2 ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង Jakarta នៅ​ឡើយ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០១០ នៅ​ពេល​រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្តូនេស៊ី​ស្នើ​សុំ​អោយ​បិទ​។ ទីស្នាក់ការ​ធំ​របស់​អង្គភាព​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​កំពង់ផែ Pearl Habor ក្នុង​រដ្ឋ Hawaii វិញ ហើយ​ត្រូវ​បាន​បើក​ជា​ផ្លូវការ​ជា​អង្គភាព NAMRU-2 Pacific នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១០ ចំណែក​មន្ទីរពិសោធន៍​របស់ NAMRU-2 PP បំរើ​មុខងារ​ជា​មន្ទីរពិសោធន៍​មេ នៅ​ក្នុង​តំបន់​។

បុគ្គលិក​របស់​អង្គភាព NAMRU-2 PP

អង្គភាព NAMRU-2 PP មាន​សមាជិក ៤ នាក់ មក​ពី​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​មាន​អ្នក​វិទ្យាសាស្រ្ត វេជ្ជបណ្ឌិត អ្នក​បច្ចេកវិទ្យា អ្នក​បច្ចេកទេស​ខាង​ទិន្នន័យ និង​បុគ្គលិក​រដ្ឋបាល​ចំនួន ៩០ នាក់ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កំពង់ចាម​។ NAMRU-2 PP  ផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​យ៉ាង​ល្អ ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ជីវវេជ្ជសាស្រ្ត​។ ក្រៅ​ពី​នេះ​ទៀត NAMRU-2 PP  ប្តេជ្ញា​បន្ត​លើក​កំពស់​សមត្ថភាព​នៃ​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន ក្រុម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​វិទ្យាសាស្រ្ត  និង​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា តាមរយៈ​កម្មវិធី​ហាត់​ការ (Internship) ភាព​ជា​ដៃគូ​ផ្នែក​មន្ទីរពិសោធន៍ ការ​ផ្តល់​អាហាររូបករណ៍​សំរាប់​សិក្សា​នៅ​បរទេស និង​ការ​ចូលរួម​ក្នុង​សនិ្នសីទ​វិទ្យាសាស្រ្ត​អន្តរជាតិ​។

កម្មវិធី​របស់ NAMRU-2 PP

ការ​ស្រាវជ្រាវ និង​តាមដាន​ជំងឺ
ដោយ​ធ្វើ​ការ​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​មន្រ្តី​សុខាភិបាល​កម្ពុជា NAMRU-2 PP ធ្វើ​ការ​តាមដាន និង​ស្រាវជ្រាវ​ជំងឺ​ឆ្លង ក្នុង​ផ្នែក​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

  • ជំងឺ​ផ្លូវ​ដង្ហើម (​ពិសេស​ជំងឺ​ផ្តាសាយ​)
  • ជំងឺ​ក្រពះ ពោះវៀន
  • សរីរៈ​ទប់ទល់​នឹង​ការ​រាលដាល​នៃ​អតិសុខុមប្រាណ (Antimicrobial resistant organisms) (​ពិសេស​ចេញ​ពី​មុខ​របួស​)
  • ជំងឺ​ក្តៅ​ខ្លួន
  • ជំងឺ​គ្រុនឈាម
  • ជំងឺ Chikungunya (​ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​ជំងឺ​គ្រុនឈាម)
  • ជំងឺ​គ្រុនចាញ់
NAMRU-2 PP នៅ​តែ​មាន​ការ​ឈាន​មុខ​ក្នុង​ការ​តាមដាន​រក​ជំងឺ​ឆ្លង​ថ្មី​ៗ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ NAMRU-2 PP បាន​ប្រមូល​និង​វិភាគ​សំណាក​ចំនួន​ជាង ៥០០០ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ហើយ​ផ្សព្វផ្សាយ​លទ្ធផល​យ៉ាង​ឆាប់​ដល់​ដៃគូ​ខាង​កម្ពុជា និង​ដៃគូ​នានា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ ក្រៅ​ពី​នេះ ពេល​មាន​ការ​ស្នើ​សុំ NAMRU-2 PP ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ការ​ផ្ទុះ​នៃ​ជំងឺ​រាតត្បាត ហើយ​គាំទ្រ​ការ​រៀបចំ​សំរាប់​ឆ្លើយ​តប​ការ​ផ្ទុះ​នេះ​។

គំរោង​ស្រាវជ្រាវ​ទាំងអស់​របស់ NAMRU-2 PP មាន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្នែក​សីលធម៌​វិន័យ​យ៉ាង​ច្រើន ទាំង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ទាំង​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដើម្បី​ធានា​លើ​ការ​ការពារ​សិទ្ធិ និង​សុខមាលភាព របស់​អ្នក​ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ស្រាវជ្រាវ របស់ NAMRU-2 PP ។ យើង​មាន​ការ​តាំង​ចិត្ត​ខ្ពស់​ចំពោះ​បទដ្ឋាន​សីលធម៌​។

ការ​កសាង​សមត្ថភាព
ទន្ទឹម​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នានា NAMRU-2 PP  ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​ជីវវេជ្ជសាស្រ្ត ដោយ​ពង្រឹង​ផ្នែក​មន្ទីរពិសោធន៍​កំណត់​រោគវិនិច្ឆ័យ ផ្នែក​អតិសុខុមប្រាណ (Diagnostic Microbiology Laboratories) នៅ​តាម​មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក។ NAMRU-2 PP ធ្វើ​ការ​បណ្តុះបណ្តាល ដល់​បុគ្គលិក​លើ​វិធីសាស្រ្ត និង​បច្ចេកវិជ្ជា​ថ្មី​ៗ​បំផុត ពង្រឹង​បទដ្ឋាន​នៃ​ការងារ​ផ្នែក​មន្ទីរពិសោធន៍ ជួយ​កំណត់​រោគវិនិច្ឆ័យ​នៃ​ជំងឺ​ឆ្លង និង​ផ្តល់​សេវា​បញ្ជូន​អ្នក​ជំងឺ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។

នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ការងារ​ស្រាវជ្រាវ​របស់ NAMRU-2 មាន​នៅ​ទូទាំង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយ​រួម​មាន​ប្រទេស​វៀតណាម ឡាវ សឹង្ហបូរី និង​ថៃ​។

ពត៌មាន​បន្ថែម​៖