ការិយាល័យ​កិច្ចការ​សាធារណៈ

លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ធ្វើសន្និសិទកាសែត នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិក ។
លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ធ្វើសន្និសិទកាសែត នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិក ។

ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​កិច្ចការ​សាធារណៈ​ (PAS) ទទួល​បន្ទុក​លើ​កិច្ចការ​សារពត៌មាន​ផ្សេង​ៗ និង​វប្បធម៌ របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ PAS គឺ​ជា​អ្នក​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​កាសែត​ក្នុង​ស្រុក និង​កាសែត​អន្ដរជាតិ ហើយ​​ចែកចាយ​​ពត៌មាន ​​ស្ដីពី​​គោលនយោបាយ​ស្ថាប័ន សង្គម និង គុណតំលៃ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ព្រមទាំង​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ផ្នែក​វប្បធម៌​និង​អប់រំ ដើម្បី​ជំរុញ​អោយ​មាន​ការយល់​គ្នា​ រវាង​ប្រជាជន​អាមេរិក​និង​ប្រជាជន​កម្ពុជា ។

ផ្នែក​សារពត៌មាន​និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ

មន្ដ្រី​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ​ គឺ​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ផ្លូវការ​របស់​ស្ថានទូត ។ ផ្នែក​សារពត៌​មាន​ទទួល​បន្ទុក​ លើ​កិច្ចការ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ស្ថានទូត​ និង​បណ្ដាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​នានា ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ពត៌មាន និង​សេចក្ដី​ថ្លែងការ​ អោយ​ដល់​បណ្ដាញ​ពត៌មាន ឆ្លើយ​ទៅ​នឹង​សំណួរ​របស់​អ្នក​សារពត៌មាន ផ្ដល់​ពត៌មាន ​ស្ដីពី​គោលនយោបាយ​ការបរទេស​ របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ និង​បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​រៀបចំ​ការ​សំភាស​ ជាមួយ​នឹង​មន្ដ្រី​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ព្រម​ទាំង​សំរបសំរួល​ការយក​ពត៌មាន ​របស់​អ្នក​សារពត៌មាន ​ស្ដីពី​កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ ​ដែល​រៀបចំ​ ដោយ​ស្ថានទូត ។

ផ្នែក​កាសែត​ និង​បណ្ដាញ​សារពត៌មាន
ជ្រា វណ្ណរិទ្ធ
អ្នកជំនាញ​​ផ្នែក​ពត៌មាន
អ៊ីមែល៖ PASPhnomPenh@state.gov
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៨-០០០

កម្មវិធី​សិក្សា​និង​អប់រំ

ផ្នែក​កិច្ចការ​វប្បធម៌​របស់ PAS គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន​ផ្នែក​សិក្សា​និង​អប់រំ ។

​ផ្នែក​ផ្លាស់ប្ដូរ​វប្បធម៌/អប់រំ
នន សុរីមាស
អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ការ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី
អ៊ីមែល៖ PASPhnomPenh@state.gov
ទូរស័ព្ទ​លេខ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៨-០០០

អ៊ូ សុជាតិ
អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការ​សាធារណៈ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៨-០០០

មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិក​

ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​កិច្ចការ​សាធារណៈ​មាន​មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិក ដែល​ផ្ដល់​សេវា​ស្រាវជ្រាវ​និង​ធនធាន​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ស្ថានទូត ដោយ​មាន​ពត៌មាន​ថ្មី​ៗ​សំរាប់​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ស្វែងយល់​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រជាជន​និង​គោលនយោបាយ​របស់​ប្រទេស​នេះ ។ អ្នកឯកទេស​ខាង​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ ដែល​ត្រៀម​ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​មន្ដ្រី​រដ្ឋាភិបាល អ្នក​សិក្សា អ្នក​សារព៍ត៌មាន តំណាង​របស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល និង​ពលរដ្ឋ​ទូទៅ មាន​នៅ​ប្រចាំការ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិក ។

ចំពោះ​ព៍ត៌មាន​បន្ថែម​ស្ដីពីមជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិក​សូម​ ចុច​នៅ​ត្រង់​នេះ

​ផ្នែក​ ​មជ្ឈមណ្ឌល​អាមេរិក
លោក​អេង ប៉ូ
អ្នក​​ជំនាញ​ផ្នែកធនធាន​ឯកសារ/ព៍ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៨ – ០០០
អ៊ីមែល៖  AmericanCenterKH@state.gov