ប្រតិទិនឈប់សម្រាក២០២១

មករា

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​មករា 01
United States of America Flag
កំណើត Martin Luther King
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​មករា 18
United States of America Flag

កុម្ភៈ

ទិវាប្រធានាធិបតី
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កុម្ភៈ 15
United States of America Flag

មេសា

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​មេសា 14
kh Flag
បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​មេសា 15
kh Flag
បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​មេសា 16
kh Flag
វិសាខបូជា
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​មេសា 26
kh Flag

ឧសភា

ព្រះរាជពិធីបុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះជន្ម​ព្រះ​ករុណានរោត្តម​សីហមុនី
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​ឧសភា 14
kh Flag
Memorial Day
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​ឧសភា 31
United States of America Flag

កក្កដា

បុណ្យ​ឯករាជ្យ
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កក្កដា 05
United States of America Flag

កញ្ញា

ទិវាពលកម្ម
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កញ្ញា 06
United States of America Flag

តុលា

បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ
ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​តុលា 05
kh Flag
បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​តុលា 06
kh Flag
បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​តុលា 07
kh Flag
Columbus Day
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​តុលា 12
United States of America Flag

វិច្ឆិកា

ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ
ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​វិច្ឆិកា 09
kh Flag
ទិវាអតីតយុទ្ធជន
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​វិច្ឆិកា 11
United States of America Flag
បុណ្យ​អុំទូក
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​វិច្ឆិកា 19
kh Flag
Thanksgiving Day
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​វិច្ឆិកា 25
United States of America Flag

ធ្នូ

បុណ្យ​ណូអែល
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​ធ្នូ 24
United States of America Flag