ប្រតិទិនឈប់សម្រាក

មករា

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​មករា 01
United States of America Flag
កំណើត Martin Luther King
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​មករា 20
United States of America Flag

កុម្ភៈ

ទិវាប្រធានាធិបតី
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កុម្ភៈ 17
United States of America Flag

មេសា

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​មេសា 13
kh Flag
បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​មេសា 14
kh Flag
បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​មេសា 15
kh Flag

ឧសភា

វិសាខបូជា
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​ឧសភា 06
kh Flag
ព្រះរាជពិធីបុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះជន្ម​ព្រះ​ករុណានរោត្តម​សីហមុនី
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​ឧសភា 14
kh Flag
Memorial Day
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​ឧសភា 25
United States of America Flag

កក្កដា

បុណ្យ​ឯករាជ្យ
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​កក្កដា 03
United States of America Flag

កញ្ញា

ទិវាពលកម្ម
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​កញ្ញា 07
United States of America Flag
បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​កញ្ញា 16
kh Flag
បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​កញ្ញា 17
kh Flag
បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​កញ្ញា 18
kh Flag

តុលា

Columbus Day
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ខែ​តុលា 12
United States of America Flag
បុណ្យ​អុំទូក
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​តុលា 30

វិច្ឆិកា

ទិវាអតីតយុទ្ធជន
ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​វិច្ឆិកា 11
United States of America Flag
Thanksgiving Day
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​វិច្ឆិកា 26
United States of America Flag

ធ្នូ

បុណ្យ​ណូអែល
ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​ធ្នូ 25
United States of America Flag