ការ​ជួប​ជាមួយ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​របស់​នាយក​ផ្នែក​ក្រដាស​ប្រាក់​ធនាគារ​ក្នុង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​នៃ​ប្រព័ន្ធ​រូប៉ិយវត្ថុ​បំរុង​សហព័ន្ធ​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក

ចេញថ្ងៃទី​៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦

លោក Michael Lambert នាយក​ផ្នែក​ក្រដាស​ប្រាក់​ធនាគារ​ក្នុង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​នៃ​ប្រព័ន្ធ​រូប៉ិយវត្ថុ​បំរុង​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នឹង​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ឧសភា ដើម្បី​លើក​កំពស់​ការ​យល់​ដឹង​លើ​ឯកសារ​អប់រំ ដែល​មាន​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស និង​ភាសា​ខ្មែរ សំរាប់​អ្នក​ប្រើ​ក្រដាស​ប្រាក់​ដុល្លា​អាមេរិក​។ លោក Lambert នឹង​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​សារព័ត៌មាន នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​១០ ខែ​ឧសភា វេលា​ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក នៅ​ស្ថានទូត​អាមេរិក ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។

នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ មាន​រូប៉ិយវត្ថុ​អាមេរិក​ចំនួន ១,៤ លាន​ដុល្លា​កំពុង​ធ្វើ​ចរាចរ ហើយ​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល​រូប៉ិយវត្ថុ​បំរុង​សហព័ន្ធ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ឃើញ​ថា ក្នុង​ចំនួន​ចន្លោះ​ពី​ពាក់​កណ្តាល ទៅ ២ ភាគ ៣​នៃ​តំលៃ​រូប៉ិយវត្ថុ​ទាំងអស់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ធ្វើ​ចរាចរ នៅ​ក្រៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ ដើម្បី​ធានា​ថា អ្នក​ប្រើប្រាស់​និង​ក្រុមហ៊ុន នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ដឹង​វិធី​សំគាល់​ប្រាក់​ដុល្លា​ពិត​ប្រាកដ ហើយ​រាយការណ៍​ពី​ប្រាក់​ដុល្លា​ដែល​សង្ស័យ​ថា​ក្លែងក្លាយ កម្មវិធី​អប់រំ​ស្តីពី​រូប៉ិយវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​សហព័ន្ធ​ស្តីពី​រូប៉ិយវត្ថុ​បំរុង ធ្វើការ​ចុះ​អប់រំ​ជា​អន្តរជាតិ​។ ចំពោះ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ ស្តីពី​កម្មវិធី​អប់រំ​ស្តីពី​រូប៉ិយវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក សូម​ចូល​មើល​គេហទំព័រ https://uscurrency.gov/

អ្នក​សារព័ត៌មាន​ ដែល​មាន​បំណង​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ពិធី​នេះ ត្រូវ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាមួយ​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក តាម​ទូរស័ព្ទ​លេខ ០២៣ ៧២៨ ២៥៨ ឬ​ផ្ញើ​អ៊ីម៉េល​មក Chreav@state.gov ត្រឹម​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី​៩ ខែ​ឧសភា វេលា​ម៉ោង​១០​ព្រឹក​៕