លោកស្រីសុទ្ធី ពិភាក្សា​អំពី​និយមន័យនៃ​ភាពជោគជ័យ ជាមួយ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​វ័យក្មេង

អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា ភ្នំពេញ
ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦

លោកស្រី សុទ្ធី ហៃដត៍ ភរិយារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិកប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា លោក​ William Heidt បាន​ជួបជាមួយ​នឹង​សិស្សានុសិស្ស​នៅ​អង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើ​បទបង្ហាញ​អំពី “និយមន័យ​នៃ​ភាពជោគជ័យ”។

លោកស្រី​បាន​រៀបរាប់​អំពី​ជីវិត​របស់លោកស្រី​ ដែល​ធំធាត់​ឡើង​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ជា​ប្រជាជន​អាមេរិក ដើម​កំណើត​កម្ពុជា ហើយ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អោយ​យុវជន​និង​យុវតី​កម្ពុជា ព្យាយាម​ចាប់យក​ការ​អប់រំ​ថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សា​។

លោកស្រីសុទ្ធីបាន​មាន​ប្រសាសន៍ថា “ខ្លួន​យើង​ជាអ្នកកំណត់និយមន័យនៃ​ពាក្យ​ជោគជ័យ។ ខ្ញុំ​គិតពី​ជោគជ័យ​ទាំង​ក្នុង​ជិវិត​ការងារ និង​ជីវិត​ឯកជន និង​ថាតើ​ខ្ញុំ​បាន​មកដល់កន្លែង​ដែល​ខ្ញុំចង់ទៅឫទេ។ ភាពជោគជ័យ​គឺជា​សេចក្តីរីករាយ និង​សន្តិភាព​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត ហើយ​មិនមែន​ជាការ​រត់តាម​ទឹកប្រាក់នោះទេ​។ នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំជួបនិយាយ​ជាមួយ​សិស្ស ខ្ញុំតែងតែ​ប្រាប់ពួកគេ​អោយ​មានសេចក្តីប្រាថ្នាធំ និងខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើអោយបាន​ល្អ ក្នុងវិស័យដែល​ពួកគេ​ចាប់យក​”​។

លោកស្រីសុទ្ធីបាន​ធ្វើបទបង្ហាញ ដោយ​លើកទឹកចិត្ត​អោយ​សិស្សកម្ពុជា តែងតែ​រំលឹកខ្លួនឯងថា ពួកគេ​គួរធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ ហើយ​ព្យាយាម​ក្លាយជា​ពលរដ្ឋល្អសម្រាប់​អ្នកជំនាន់ក្រោយ។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
លោកស្រីសុទ្ធីបាន​ធ្វើបទបង្ហាញ ដោយ​លើកទឹកចិត្ត​អោយ​សិស្សកម្ពុជា តែងតែ​រំលឹកខ្លួនឯងថា ពួកគេ​គួរធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកដទៃ ហើយ​ព្យាយាម​ក្លាយជា​ពលរដ្ឋល្អសម្រាប់​អ្នកជំនាន់ក្រោយ។ [Photo: Un Yarat]