អនុប្រធានបេសកកម្ម Benjamin Wohlauer​

លោក Benjamin Wohlauer​ គឺជាអនុប្រធានបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំ​នៅប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០។

មុនពេលមកកាន់តំណែង​នៅប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ លោក Wohlauer គឺជាអគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំ​នៅទីក្រុង Florence នៃប្រទេសអ៊ីតាលី។ មុនកាន់​ការងារ​នៅទីនោះ លោកបានបំពេញការងារ​នៅក្នុងការិយាល័យកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងនាមជានាយក​ការិយាល័យគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច។ ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ ២០១៥ លោកបានធ្វើជាអនុប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំ​ទីក្រុង Jakarta ។ ការងារដទៃទៀត នៅក្រៅប្រទេសរបស់លោក​មានដូចជា​នៅទីក្រុង Milan, St. Petersburg, ក្រុង Rangoon និងទីក្រុង Tokyo ។

លោក Wohlauer បានកើត​នៅរដ្ឋ Massachusetts ហើយជាអ្នកគាំទ្រជាយូរមក ​ចំពោះក្រុមកីឡាបេស្បលនៅរបស់រដ្ឋ Massachusetts ​ ។ លោកបានទទួលបរិញ្ញាប័ត្រពីមហាវិទ្យាល័យ Grinnell College និងសញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University និងមហាវិទ្យាល័យ National War College ។ ភរិយារបស់លោកឈ្មោះ Mary Ellen Countryman ហើយមានអាជីពជាមន្រ្តីកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។