អនុប្រធានបេសកកម្ម Micheal DeTar

អនុប្រធានស្ថានបេសកកម្ម (ទូតរង) Michael DeTar បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា​នៅខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣។ លោកបានធ្វើជាអនុប្រធានស្តីទី​នៃស្ថានបេសកកម្មចំនួន ២ ដង នៅស្ថានទូត​នៅទីក្រុង Niamey នៅឆ្នាំ ២០២១ និងឆ្នាំ ២០២២ ដោយបានគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការរួម​របស់ស្ថានទូត ដែលរួមមានការធ្វើរបាយការណ៍នយោបាយ​ និងរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ច ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ បញ្ហាផ្នែកកុងស៊ុល និងសន្តិសុខ និងបញ្ហាគ្រប់គ្រង។ ពីឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩ លោកបានធ្វើជាអនុប្រធានស្ថានបេសកកម្ម នៅស្ថានទូតក្នុងទីក្រុង Lomé នៃប្រទេស Togo ដោយបានបំពេញកិច្ចការដូចខាងលើ។

កន្លងមក លោក Michael បានធ្វើជាទីប្រឹក្សានយោបាយ នៅស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំ​នៅសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងទីក្រុង Brussels ដោយបានដឹកនាំក្រុមបុគ្គលិកដែលធ្វើការ​ទាក់ទងនឹងស្ថាប័ន និងរដ្ឋជាសមាជិក​នៃសហភាពអឺរ៉ុប ទំនាក់ទំនងអន្តរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិច និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងវិបត្តិពិភពលោក។

លោក Michael បានចូលបម្រើក្នុងកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក នៅឆ្នាំ ១៩៩២ ដោយកាន់កិច្ចការដំបូងជាបុគ្គលិកផ្នែកកុងស៊ុល និងជាជំនួយការផ្នែកកិច្ចការបុគ្គលិក នៅទីក្រុង New Delhi និងជាមន្រ្តីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច​ នៅប្រទេស Haiti ។ លោកបានធ្វើជាសមាជិក ក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរក្នុងការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ នៅក្នុងការិយាល័យអឺរ៉ុបនៃក្រសួងការបរទេសអាឡឺម៉ង់ ហើយបន្ទាប់មក បានធ្វើជាមន្រ្តីផ្នែកនយោបាយ​សម្រាប់កិច្ចការសហភាពអឺរ៉ុប និងប្រទេស G8 នៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Bonn ។

ការងារបន្ទាប់មកទៀត​​របស់លោក Michael រួមមានការធ្វើជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយនៅទីក្រុង Frankfurt មន្រ្តីផ្នែកកិច្ចការបរិស្ថាន​ប្រចាំតំបន់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូង នៅក្នុងទីក្រុង Kathmandu ប្រធានអង្គភាពនយោបាយនៅប្រទេសអូទ្រីស ទីប្រឹក្សានយោបាយនៅប្រទេសស្រីលង្គកា និងជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច​នៅប្រទេស Morocco ។ លោក Michael ក៏​បានធ្វើជាអនុប្រធានស្ថានបេសកកម្មផងដែរ ប្រចាំ​នៅស្ថានទូតអាមេរិក​ នៅប្រទេស Malta ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤។

លោក Michael បានទទួលសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាពីមហាវិទ្យាល័យ Vassar College ហើយក្រោយមក បានសិក្សា​នៅទីក្រុង Dijon នៃប្រទេសបារាំង និងទីក្រុង Hamburg នៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់។ លោកចេះ​និយាយភាសាអាឡឺម៉ង់ និងភាសាបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និយាយភាសា Hindi និងភាសាអេស្ប៉ាញបានខ្លះ ហើយភាសាហូឡង់ និងភាសា Haitian Creole បន្តិចបន្តួច។ ពីដំបូង លោករស់នៅ​ក្នុងតំបន់ភាគខាងជើង នៃរដ្ឋ New York។ លោក និងភរិយាបានមករស់នៅ​ក្នុងទីក្រុងឡុង។