របាយការណ៍​ផ្លូវការ

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជួន​ទៅ​សភា ស្ដីពី​ការ​សិក្សា​វាយតំលៃ​លំអិត​លើ​បណ្ដា​ប្រទេស​នានា​ ដែល​មាន​អំពើ​ភេរវកម្ម​ធំ​ៗ និង​បណ្ដា​ប្រទេស​ដែល​សភា​ត្រូវ​បាន​ជំរាប​ប្រាប់​ដោយ​យោង​តាម​ច្បាប់​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៩ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​លើ​ការ​នាំ​ចេញ (​ប្រទេស​ដែល​គេ​ហៅ​ថា​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី​ភេរវកម្ម ដែល​ផ្ដល់​ការ​គាំទ្រ​ញឹកញាប់​ដល់​ភេរវកម្ម​អន្ដរជាតិ​)​។

គឺ​ជា​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជូន​ទៅ​សភា​ដោយ​មាន​គូស​បញ្ជាក់​សកម្មភាព​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ដ​អោយ​មាន​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​។ របាយការណ៍​នេះ​បន្ថែម​លើ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សំរាប់​ប្រទេស​មួយ​ស្ដីពី​ការ​ប្រតិបត្ដិ​ផ្នែក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​។

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ស្ដីពី​សេរីភាព​សាសនា​អន្ដរជាតិ ដែល​ដាក់​ជូន​ទៅ​សភា​រៀបរាប់​ពី​ស្ថានភាព នៃ​សេរីភាព​សាសនា​ក្នុង​ប្រទេស​និមួយ​ៗ គោលនយោបាយ​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​រំលោភ លើ​ជំនឿ​សាសនា និង​ការ​ប្រតិបត្ដិ​របស់​ក្រុម​មនុស្ស​នានា​និកាយ​សាសនា​និង​បុគ្គល​នានា និង​គោលនយោបាយ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ក្នុង​ការ​លើក​កំពស់ សេរីភាព​សាសនា​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​។ របាយការណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជូន​ទៅ​សភា​ដោយ​គោរព​តាម​ច្បាប់ P.L. 105-292 (​សភា​ទី ១០៥) ហើយ​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា​ជា​ច្បាប់​ឆ្នាំ​១៩៩៨ នៃ​សេរីភាព​សាសនា​អន្ដរជាតិ​។

ច្បាប់​តំរូវ​អោយ​ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ផ្ញើ​ជូន​សភា​រាល់​ឆ្នាំ​នូវ​របាយការណ៍​ស្ដីពី​ការ​ប្រឹងប្រែង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​បរទេស​ ដើម្បី​បំបាត់​ចោល​ទំរង់​ធ្ងន់ធ្ងរ នៃ​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​។ ទោះ​បី​ជា​សកម្មភាព​ដើម្បី​បញ្ចប់​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​គឺ​ជា​ចំណុច​ផ្ដោត​ការ​យក​ចិត្ដ​ទុក​ដាក់​សំខាន់​ក្ដី​តែ​របាយការណ៍​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​និយាយ​ផង​ដែរ​ពី​រឿង​ឈឺ​ចាប់​នៃ​ជន​រងគ្រោះ ដោយសារ​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស ដែល​ជា​ទាសករ​ក្នុង​សតវត្ស​ទី​២១​។ របាយការណ៍​នេះ​ប្រើ​ពាក្យ​ថា “​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស” (Trafficking in persons) ។ ពាក្យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ច្បាប់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ហើយ​ពាក្យ​នេះ​មាន​ន័យ​ក្ដោប​លើ​គ្រប់​ទំរង់​ទាំងអស់​នៃ​ការ​ជួញ​ដូរ​ទាសករ​និង​ទាសភាព​សម័យ​ទំនើប​។

ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ត្រូវ​ផ្ញើរ​ជូន​សភា​នូវ “​របាយការណ៍​ស្តីពី​ការ​លើក​កំពស់​សេរីភាព និង​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​” ស្តី​អំពី​ការ​លើក​កំពស់​លទ្ឋិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​និង​សិទ្ឋិ​មនុស្ស​នៅ​ប្រទេស​ដែល​មិន​កាន់​លទ្ឋិ​នេះ និង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​កំពុង​តែ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បី​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ប្រទេស​ប្រជាធិប្បតេយ្យ​។ ក្រសួង​ការបរទេស​បាន​ជ្រើសរើស​ប្រទេស​ចំនួន​១០៦ ដើម្បី​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​របាយការណ៏​នេះ​។