លោក​ប្រធានាធិបតី Barack Obama បាន​ប្រកាស​​បំណង​របស់​លោក​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​លោក William A. Heidt ជា​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ប្រចាំ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

ចេញ​ថ្ងៃទី​៨ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥

លោក William A. Heidt ដែល​មាន​អាជីព​ជា​អ្នក​ធ្វើការ​ក្នុង​កិច្ចការ​បរទេស​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ក្នុង​ឋានៈ​ជា​អនុប្រធាន​ទូត ពេល​នេះ​កំពុង​បំពេញ​ការងារ​ជា​ជំនួយការ​ប្រតិបត្តិ​របស់​ឧបការី​រដ្ឋមន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច ថាមពល និង​បរិស្ថាន នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ លោក​កាន់​តំណែង​នេះ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១២ មក​។ លោក Heidt ​បាន​ធ្វើ​ជា​អនុប្រធាន​ទូត​នៅ​ក្នុង​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​ទីក្រុង​វ៉ាសូវី នៃ​ប្រទេស​ប៉ូឡូញ ​ពី​ឆ្នាំ ២០០៩ ដល់​ឆ្នាំ ២០១២ ជា​ទី​ប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គមកិច្ច​ក្នុង​បេសកកម្ម​របស់ ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រចាំ​នៅ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ នៅ​ទីក្រុង New York ពី​ឆ្នាំ ២០០៧ ដល់​ឆ្នាំ ២០០៩ ជា​ទីប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ ក្នុង​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​ទីក្រុង Jakarta នៃ​ប្រទេស​ឥណ្តូនេស៊ី ពី​ឆ្នាំ ២០០៤ ដល់​ឆ្នាំ ២០០៧ និង​ជា​ជំនួយការ​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ​របស់​ឧបការី​រដ្ឋមន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​កិច្ចការ​កសិកម្ម ធុរកិច្ច និង​សេដ្ឋកិច្ច ពី​ឆ្នាំ ​២០០៣ ដល់​ឆ្នាំ ២០០៤​។ មុន​នឹង​ចូល​កាន់​តំណែង​នេះ លោក​បាន​ធ្វើ​ជា​មន្រ្តី​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ក្នុង​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​ទីក្រុង Jakarta ពី​ឆ្នាំ ២០០០ ដល់​ឆ្នាំ ២០០៣ និង​ជា​មន្រ្តី​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​ក្នុង​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៧ ដល់​ឆ្នាំ ១៩៩៩​។ ការងារ​ពី​មុន​ៗ​មក​របស់​លោក​ក្នុង​ក្រសួង​ការបរទេស​រួម​មាន​ការងារ​ជា​មន្រ្តី​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង ការិយាល័យ​កិច្ចការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ធុរកិច្ច មន្រ្តី​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​ប្រទេស​កូរេ មន្រ្តី​ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ក្នុង​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេ​ភាគី និង​ជា​មន្រ្តី​កុងស៊ុល​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​កុងស៊ុល​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ក្នុង​ទីក្រុង Poznan នៃ​ប្រទេស​ប៉ូឡូញ​។ លោក Heidt បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​បរិញ្ញា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania State University និង​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិត​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ The George Washington University ។