ស្ថានទូត​អាមេរិក​រៀបចំ​កម្មវិធី​ជប់លៀង​ទស្សនាការ​ប្រកាស​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី

ស្ថានទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ
ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ស្ថានទូតអាមេរិក រួម​ជាមួយភ្ញៀវជាង១០០នាក់ មកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា វិស័យឯកជន អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល និង​សិស្សនិស្សិត បាន​ទស្សនាការ​បោះឆ្នោត នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដោយ លោក Donald Trump បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតី។ អ្នកកាសែតជាច្រើន ក៏មានវត្តមាននៅ​ក្នុងកម្មវិធីនោះ ដើម្បីយកពត៌មានផងដែរ។

ភ្ញៀវ​ទាំងឡាយ​បាន​ប្រមូលគ្នាកកកុញ នៅក្នុងសាលទាំងមូល របស់ស្ថានទូត​អាមេរិក ដើម្បីមើល​ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោតនេះ តាម​រយៈវែបសាយ Twitter និង​ទូរទស្សន៍ ​CNN ។ លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Heidt បាន​ហៅការបោះឆ្នោតនេះ ថាជាអបអរនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ។

ម្ហូបអាហារអាមេរិក និង​កាហ្វេ ក៏មាន​សម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងឱកាស​នោះផងដែរ។ ពួកគេ​ក៏អាច​ចូលរួម​ក្នុងការបោះឆ្នោតសាកល្បង និង​ឆ្លើយសំនួរ​ទាក់ទង​នឹង​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​អំពី​ប្រវត្តិនៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅសហរដ្ឋ​អាមេរិក។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ថ្លែងទៅកាន់ភ្ញៀវដែលបានជួបជុំគ្នា ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Heidt ថ្លែងទៅកាន់ភ្ញៀវដែលបានជួបជុំគ្នា ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
ភ្ញៀវចូលរួមក្នុងការ​បោះឆ្នោត​សាកល្បង។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
ភ្ញៀវចូលរួមក្នុងការ​បោះឆ្នោត​សាកល្បង។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
អ្នកឈ្នះ ក្នុង​ការ​ឆ្លើយសំនួរ អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]
អ្នកឈ្នះ ក្នុង​ការ​ឆ្លើយសំនួរ អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ [U.S. Embassy photo by Un Yarat]