សេចក្តីថ្លែង​របស់​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ស្តីពី​ទិវា​ជ័យជំនះ

ចេញថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦

ជ័យជំនះ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​មករា កត់​សំគាល់​ការ​រំដោះ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម ដែល​ជា​របប​មួយ​ដែល​គេ​មើល​ឃើញ​ច្បាស់​ថា ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​របប​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​។ ជ័យជំនះ​លើ​ពួកខ្មែរ​ក្រហម​គឺ​ជា​ជ័យជំនះ​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំងអស់​។ ថ្ងៃ​នេះ យើង​សូម​សំដែង​ទុក្ខសោក​ចំពោះ​ការ​បាត់បង់​ជីវិត​មនុស្ស​ជិត ២ លាន​នាក់ និង​ការ​ខ្ចាត់​ព្រាត់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ទៀត​។ ក្នុង​នាម​ជា​មិត្ត​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា បំណង​ដ៏​មុតមាំ​របស់​យើង​គឺ​ចង់​ឃើញ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក្នុង​គ្រប់​ជំនឿ​ទាំង​អស់ បន្ត​ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នា ដើម្បី​កសាង​អនាគត​មួយ​ដែល​មាន​វិបុលភាព និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើង​។