ទិវាឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានអបអរដោយមានតន្ត្រី អាហារ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត

ភ្នំពេញ
ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ទិវាឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៤ កក្កដា តែស្ថានទូតអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំពិធីអបអរទិវានេះជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា នៅក្នុងសណ្ឋាគារអាំងទ័រកុងទីណង់តាល់។ ភ្ញៀវចំនួនជិត ៨០០ នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៅឆ្នាំនេះ ដោយរួមមានឯកឧត្តម លី ធុច ទេសរដ្ឋ មន្រ្តីទទួលបន្ទុកគំរោងពិសេស ជាភ្ញៀវកិត្តិយស។

កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការដើរគំនាប់របស់ក្រុមទាហានម៉ារីនអាមេរិកដែលប្រចាំការនៅស្ថានទូតអាមេរិក និងការច្រៀងចំរៀងជាតិរបស់កម្ពុជា និងចំរៀងជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ មានកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ក្រុមភ្លេង MC2 ជាមួយនឹងការបំរើភេស្ជៈ និងអាហាររបស់អាមេរិក ដូចជាស្រាបៀ ភីស្សា និងនំដូណាត់។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោក William Heidt ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកកម្មវិធី។ [Photo: Un Yarat]
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោក William Heidt ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកកម្មវិធី។ [Photo: Un Yarat]
ការដើរក្បួនទង់ជាតិ ដោយទាហានម៉ារីន [Photo: Ty Chan]
ការដើរក្បួនទង់ជាតិ ដោយទាហានម៉ារីន [Photo: Ty Chan]
សមាជិកក្រុម​​ប្រឹក្សា​យុវជន​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះដែរ។ [Photo: Un Yarat]
សមាជិកក្រុម​​ប្រឹក្សា​យុវជន​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះដែរ។ [Photo: Un Yarat]