ទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្តើម​គំរោង​ថ្មី​មួយ ដើម្បី​ជួយ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​ក្នុង​ការងារ

ចេញ​ថ្ងៃទី​៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៥

ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (USAID) បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​នូវ​ជំនួយ​ថវិកា​ថ្មី​មួយ ដើម្បី​លើក​កំពស់ និង​ការពារ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការងារ នៅ​កម្ពុជា ដោយ​ផ្តល់អំណាច​ដល់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​ក្នុង​ការងារ​ដោយ​យុត្តិធម៌ និង​សន្តិភាព​។ គំរោង​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “លើក​កំពស់​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការងារ​សំរាប់​ស្រ្តី និង​បុរស​នៅ​កម្ពុជា” ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​អោយ​មូលនិធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល (ACF) នឹង​ជួយ​បុគ្គលិក​កម្មករ និង​និយោជក​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​ទាក់ទង​នឹង​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការងារ ហើយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នៃ​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការងារ​។ គំរោង​នេះ​គាំទ្រ​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​ចំពោះ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា ហើយ​សង្កត់​ធ្ងន់​លើ​សារៈសំខាន់​នៃ​ដំណើរការ​ដែល​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​ក្នុង​ការងារ​។

គំរោង​ដែល​មាន​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ហើយ​ត្រូវ​ចំណាយ​ទឹក​ប្រាក់​អស់​ចំនួន ៧០០ ០០០ ដុល្លា​អាមេរិក នឹង​បង្កើន​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​ក្នុង​ការងារ ហើយ​និង​សេវា​សំរាប់​បុគ្គលិក​កម្មករ នៅ​ក្នុង​វិស័យ​នានា ដូចជា​វិស័យ​កាត់​ដេរ​សំលៀកបំពាក់ សំណង់ និង​ឧស្សាហកម្ម​បដិសណ្ឋារកិច្ច​។ គំរោង​នេះ​ផ្តោត​លើ​ផ្នែក​បី​ដែល​មាន​ការ​ទាក់ទង​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក គឺ​ដំណោះស្រាយ​ជំលោះ​ក្នុង​ការងារ ការ​បណ្តុះបណ្តាល​និង​សកម្មភាព​ដោយ​ឡែក​ៗ​សំរាប់​បុគ្គលិក​កម្មករ និយោជក និង​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល ទាក់ទង​នឹង​ដំណោះស្រាយ​ជំលោះ​និង​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការងារ និង​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​និង​និរន្តភាព​ជា​ស្ថាប័ន​មួយ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​។ តាមរយៈ​ការ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ ដែល​អនុញ្ញាត​អោយ​បុគ្គលិក​កម្មករ និង​និយោជក​ធ្វើ​ការ​តស៊ូ​មតិ ​ដើម្បី​សិទ្ធិ និង​លទ្ធភាព​របស់​គេ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​សេវា​ជា​ទី​ទុក​ចិត្ត ការ​តវ៉ា និង​ជំលោះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ល្អ​ច្រើន​។

លោកស្រី Rebecca Black ប្រធាន​ទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា បាន​កត់​សំគាល់​ថា ​“​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា​មាន​មោទនភាព​ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា​ ពិសេស​ដោយសារ​ថា ចំនួន​ដ៏ ច្រើន​នៃ​ទំនិញ​នាំ​ចេញ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទាំងអស់ ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ទៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។​” លោកស្រី​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​បន្តថា “​ការ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​ក្នុង​ការងារ​បាន​ឆាប់​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​សំរាប់​បុគ្គលិក​កម្មករ ហើយ​ល្អ​សំរាប់​ក្រុមហ៊ុន​។ វា​ជា​ទិដ្ឋភាព​ឈ្នះ ឈ្នះ ដែល​យក​ធ្វើ​ជា​គំរូ​បាន​”​។

ប្រវត្តិ​ទីភ្នាក់ងារ USAID​៖ ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៦១ ដោយ​លោក​​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក John F. Kennedy ហើយ​ដើរ​តួនាទី​ជា​ទីភ្នាក់ងារ​នាំ​មុខ​គេ ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​បរទេស​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩២ មក ទីភ្នាក់ងារ USAID បាន​ផ្តល់​ថវិកា​ប្រហែល ១ ពាន់​លាន​ដុល្លា​អាមេរិក សំរាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

ប្រវត្តិ​មូលនិធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល (ACF)ACF​៖ គឺ​ជា​អង្គការ​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ស្រុក ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​គាំទ្រ និង​សំរួល​ការងារ​ដោះស្រាយ​ជំលោះ​ក្នុង​ការងារ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល ដែល​ជា​ស្ថាប័ន​ឯករាជ្យ ដោះស្រាយ​ជំលោះ​ក្នុង​ការងារ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។