ទិដ្ឋាការ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសេវាកម្មទិដ្ឋាការ
 
សេវាកម្ម៖
ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបើកបំរើសេវាកម្មសម្រាប់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ និងទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ប្រភេទមួយចំនួន​ រួមមានប្រភេទK​ ប្រភេទCR1 ប្រភេទCR2 ប្រភេទIR1 ប្រភេទIR2 ប្រភេទSB1 ប្រភេទEB5 ប្រភេទB1/B2 ប្រភេទF ប្រភេទM និងប្រភេទJ។ ស្ថានទូតកំពុងខិតខំធ្វើប្រតិបត្តិការករណីទិដ្ឋាការនីមួយៗឲ្យបានលឿន ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការរង់ចា អាចនឹងយូរជាងមុនដោយសាយើងនៅមានករណីដែលនៅ​សល់ពីមុនជាច្រើនកំពុងបន្តដំណើរការនៅឡើយ។ ប្រាក់ដែលបានបង់សម្រាប់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ (MRV fee) នឹ មានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបង់ប្រាក់ ហើយអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅក្នុងប្រទេសណាដែលបានបង់ប្រាក់នោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានធុរៈបន្ទាន់ហើ ត្រូវធ្វើដំណើរភ្លាមៗ សូមធ្វើតាមការណែនាំដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងគេហទំព័រនេះសម្រាប់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ ​ឬអ៊ីម៉េលមក IVPhnomPenh@state.gov សម្រាប់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ ដើម្ប ស្នើសុំណាត់សម្ភាសន៍ជាប្រញាប់។ Read More

គោលបំណងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក និងកត្តាផ្សេងៗទៀត គឺជាកត្តាកំណត់ប្រភេទទិដ្ឋាការដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុងនាមជាបេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការ លោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របទៅតាមតម្រូវការផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការដែលលោកអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំ។

សូមអានព័ត៌មានអំពីប្រភេទទិដ្ឋាការនៅក្នុងគេហទំព័រនេះដើម្បីកំណត់ថាតើប្រភេទទិដ្ឋាការណាមួយដែលសមស្របទៅនឹងគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ជនបរទេសណាដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជាទូទៅពួកគេត្រូវតែទទួលទិដ្ឋាការអាមេរិកជាមុនសិន ហើយទិដ្ឋាការនេះត្រូវបិទភ្ជាប់នៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកធ្វើដំណើរ ជាឯកសារធ្វើដំណើរដែលផ្តល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសញ្ជាតិរបស់ពួកគេ។

អ្នកដំណើរដែលជាជនបរទេសមួយចំនួនអាចធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយពុំចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ប្រសិនបើពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របទៅតាមសេចក្ដីតម្រូវនៃការធ្វើដំណើរដោយមិនប្រើទិដ្ឋាការ។ ព័ត៌មានក្នុងផ្នែកទិដ្ឋាការនៅលើគេហទំព័រនេះ គឺរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋាការអាមេរិកសម្រាប់ជនបរទេសដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

(ចំណាំ៖ ជនជាតិអាមេរិកពុំចាំបាច់ត្រូវមានទិដ្ឋាការដើម្បីធ្វើដំណើរឡើយ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅបរទេស ពួកគេអាចនឹងតម្រូវឲ្យមានទិដ្ឋាការដែលចេញដោយស្ថានទូតនៃប្រទេសដែលពួកគេចង់ទៅនោះ។)

ដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់តំណាងសេវាកម្មអតិថិជន សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ “GSS Contact Us” សម្រាប់ព័ត៌មានទាំងស្រុង ឬអាចទាក់ទងតាមអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • ទូរស័ព្ទលេខ៖ (៨៥៥ ២៣) ៩៦២ ៥៣០ (ផ្នែកទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍)
 • អ៊ីម៉ែល៖ ការិយាល័យកុងស៊ុល មិនអាចឆ្លើយសំណួរ អំពីករណីទិដ្ឋាការ តាមទូរស័ព្ទបានទេ។ សូមផ្ញើសំណួរអំពីករណីទិដ្ឋាការណាមួយមកកាន់អ៊ីម៉ែលខាងក្រោមនេះ៖
  • ផ្នែកទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍៖ support-cambodia@ustraveldocs.com
  • ផ្នែកទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍៖ IVPhnomPenh@state.gov។ នៅក្នុងប្រអប់ប្រធានបទ សូមដាក់ពាក្យថា “IV Inquiry” និងលេខករណីដែលផ្តើមដោយអក្សរ PHP ហើយមានលេខ១០ខ្ទង់ពីខាងក្រោយ។

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបត្រឹមរយៈពេល៣ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។

យោងតាមគោលការណ៍របស់យើង ការិយាល័យកុងស៊ុលអាចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពលម្អិតនៃករណីទិដ្ឋាការ ជាមួយតែអ្នកធានា (Petitioner) សាម៉ីជន (Beneficiary) និង មេធាវី (Legal Representative) តែប៉ុណ្ណោះ។ សូមផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • គោត្តនាម-នាម និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត របស់បេក្ខជន
 • លេខលិខិតឆ្លងដែនរបស់បេក្ខជន
 • អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងលេខទូរស័ព្ទ
 • គោត្តនាម–នាមរបស់អ្នក

យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញ ឲ្យបានឆាប់អស់ពីលទ្ធភាព។ សូមកុំផ្ញើសំណួរដដែលៗមកច្រើនដង ព្រោះការធ្វើបែបនោះនឹងបង្កភាពយឺតយ៉ាវបន្ថែមទៀត ក្នុងការឆ្លើយតប។

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក គ្រប់គ្រងការងារផ្នែកទិដ្ឋាការយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ ដើម្បីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានល្អបំផុត។ យើងខិតខំប្រឹងប្រែងគោរពតាមគោលការណ៍ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺគោលការណ៍បើកទូលាយ ដែលតែងតែត្រូវបានគេទទួលស្គាល់។ យើងស្វាគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

យើងសូមសន្យាជាមួយបេក្ខជនទិដ្ឋាការទាំងអស់ថា៖

 • យើងនឹងផ្តល់កិត្តិយស និងការគោរពដល់លោកអ្នក ទោះបីជាយើងមិនអាចផ្តល់ទិដ្ឋាការជូនលោកអ្នកក៏ដោយ។
 • យើងនឹងចាត់ទុកបេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការម្នាក់ៗជាបុគ្គលផ្សេងៗពីគ្នា ហើយពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេជាករណីដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
 • យើងនឹងចងចាំថា ចំពោះលោកអ្នក ការសម្ភាស សុំទិដ្ឋាការ អាចជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយ ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភ។
 • យើងនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាដ៏ស្ដួចស្ដើងដែលយើងមាន ដើម្បីសម្ភាសលោកអ្នកឲ្យបានយល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីផែនការ និងគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើររបស់លោក
  អ្នក។
 • យើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលមាន ដើម្បីជួយដល់បេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការគ្រប់រូប ឲ្យទទួលបានថ្ងៃសម្ភាសន៍ ដែលអាចឲ្យពួកគេ ធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារផ្លូវការ ជំនួញ ទៅសិក្សា ឬទៅបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ៗដទៃទៀតបានទាន់ពេលវេលា។
 • យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលំអិតនិងត្រឹមត្រូវ អំពីតម្រូវការនិងនីតិវិធី ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ នៅគ្រប់គេហទំព័រនានា របស់ស្ថានទូត និងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក។
 • យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរយៈពេល ដែលបេក្ខជនទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់ៗត្រូវរង់ចាំ ដើម្បីណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូត និងស្ថានកុងស៊ុលនានា តាមគេហទំព័រ http://travel.state.gov ។
 • យើងនឹងពន្យល់ ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធ មិនផ្តល់ទិដ្ឋាការជូនលោកអ្នក។

លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើអ្នកជា៖

 • សិស្សនិស្សិត យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទទួលបានពេលវេលាសម្ភាសន៍ ហើយទទួលបានទិដ្ឋាការសម្រាប់ចូលរៀនទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើមានលក្ខណៈសម្បតិ្តសមស្របអាចទទួលបានទិដ្ឋាការនោះ។
 • បេក្ខជនដែលត្រូវធ្វើដំណើរបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងការងារមនុស្សធម៌ យើងនឹងពន្លឿនដំណើរការទិដ្ឋាការ ចំពោះករណីបន្ទាន់ណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត។
 • បេក្ខជនធ្វើដំណើរផ្លូវការឬជំនួញ យើងនឹងបង្កើតយន្តការសមស្រប សម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ ទៅបំពេញការងារទាំងនោះ ហើយនឹងពន្លឿនករណីណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្លូវការ/ជំនួញជាមួយជនជាតិអាមេរិក។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ យើងរំពឹងថា បេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការម្នាក់ៗត្រូវ៖

 • រៀបចំគម្រោងធ្វើដំណើរ ហើយប្រញាប់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឲ្យបានឆាប់ មុនពេលធ្វើដំណើរ។
 • បំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការឲ្យបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវបំផុត។
 • ត្រៀមឆ្លើយសំណួរ អំពីគោលបំណងនិងផែនការ នៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។
 • ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មកសម្ភាសន៍ ធ្វើយ៉ាងណាអាចរៀបរាប់ពីគោលបំណងធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកឲ្យបានខ្លីហើយច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ។