ទិដ្ឋាការ

គោលបំណងដែលលោកអ្នកគ្រោងធ្វើដំណើរ រួមជាមួយកត្តាផ្សេងៗទៀតនឹងកំណត់នូវប្រភេទរបស់ទិដ្ឋាការដែលជាការតម្រូវនៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុងនាមជាបេក្ខជនទិដ្ឋាការ អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់បង្ហាញថាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការដែលលោកអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំ។

សូមអានព័ត៌មានអំពីប្រភេទទិដ្ឋាការនៅក្នុងគេហទំព័រនេះដើម្បីកំណត់ថាតើប្រភេទទិដ្ឋាការមួយណាដែលសមស្របទៅនឹងគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

 

ជនបរទេសណាដែលចង់ធ្វើដំណើរ ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជាទូទៅពួកគេត្រូវតែទទួលបានទិដ្ឋាការអាមេរិកជាមុនសិន ហើយទិដ្ឋាការនេះត្រូវបិតភ្ជាប់នៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែន ដែលជាឯកសារសម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្តល់ ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសញ្ជាតិរបស់ពួកគេ។

អ្នកដំណើរដែលជាជនបរទេសមួយចំនួន ប្រហែលជាអាចធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន ដោយគ្មានទិដ្ឋាការប្រសិនបើពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិតាមការតម្រូវ ។ ពត៌មានអំពីទិដ្ឋាការនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ រៀបរាប់អំពីទិដ្ឋាការអាមេរិកសម្រាប់ជនបរទេស ដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ។

(សូមចំណាំ៖ ជនជាតិអាមេរិកមិនចាំបាច់ត្រូវការទិដ្ឋាការ សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកនោះទេ លើកលែងតែនៅពេល ដែលពួកគេមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅបរទេស ពួកគេអាចនឹងតម្រូវឱ្យមានទិដ្ឋាការ ដែលចេញដោយស្ថានទូត នៃប្រទេសដែលពួកគេមានបំណងចង់ធ្វើដំណើរទៅ។)

ដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់អ្នកតំណាងខាងសេវាកម្មអតិថិជន សូមចូលទៅកាន់ផ្នែក “GSS Contact Us” សម្រាប់ស្វែងរកព័ត៌មាន ឬអាចទាក់ទងតាមអាសយដ្ឋាន ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥ ២៣) ៩៦២ ៥៣០ (ផ្នែកទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍)

អ៊ីម៉ែលៈ ការិយាល័យកុងស៊ុល មិនអាចឆ្លើយសំណួរ អំពីករណីទិដ្ឋាការ តាមរយៈទូរស័ព្ទនោះទេ។ សូមផ្ញើសំណួរ–ចម្ងល់ អំពីករណីទិដ្ឋាការណាមួយ ទៅអ៊ីម៉ែលខាងក្រោមនេះ៖

ផ្នែកទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ៈ support-cambodia@ustraveldocs.com

ផ្នែកទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ៈ ivphnompenh@state.gov

នៅក្នុងប្រអប់ប្រធានបទ សូមដាក់ពាក្យថា “IV Inquiry” និងលេខករណីដែលផ្តើមដោយអក្សរ PHP ហើយមានលេខ១០ខ្ទង់ទៀត។ យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញ ក្នុងអំឡុងពេល៣ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។

អាស្រ័យតាមគោលការណ៍របស់យើង ការិយាល័យកុងស៊ុលអាចពិភាក្សា អំពីស្ថានភាពលំអិតនៃករណីទិដ្ឋាការ ជាមួយតែអ្នកធានា (Petitioner) សាម៉ីជន (Beneficiary) ឬ មេធាវី (Legal Representative) តែប៉ុណ្ណោះ។ សូមផ្តល់នូវព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • គោត្តនាម-នាម និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត របស់បេក្ខជន
 • លេខលិខិតឆ្លងដែនរបស់បេក្ខជន
 • អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងលេខទូរស័ព្ទ
 • គោត្តនាម–នាមរបស់អ្នក

យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញ ឱ្យបានឆាប់ទៅតាមលទ្ធភាព ដែលអាចធ្វើបាន។ សូមកុំផ្ញើសំណួរដដែលៗមកច្រើនដង ព្រោះវាអាចនឹងបង្កភាពយឺតយ៉ាវបន្ថែមទៀត ក្នុងការឆ្លើយតប។

គោលការណ៍អំពីសេវាកម្មអតិថិជន

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក គ្រប់គ្រងការងារផ្នែកទិដ្ឋាការយ៉ាងតឹងរឹង ប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ ដើម្បីការពារសហរដ្ឋអាមេរិក ឱ្យបានល្អប្រសើរបំផុត។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែង ឆ្ពោះទៅកាន់គោលជំហរសំខាន់ ប្រកបដោយលក្ខណៈបើកទូលាយ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ ដោយសារតែគោលជំហរនេះ។ យើងសូមស្វាគមន៍ និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

យើងសូមសន្យាជាមួយបេក្ខជនទិដ្ឋាការទាំងអស់ថា៖

 • យើងនឹងផ្តល់កិត្តិយស និងផ្តល់ការគោរពដល់អ្នក ទោះបីជាក្នុងស្ថានភាព ដែលយើងមិនអាចផ្តល់ទិដ្ឋាការជូនអ្នកបានក៏ដោយ។
 • យើងនឹងចាត់ទុកបេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការម្នាក់ៗ ជាបុគ្គលផ្សេងពីគ្នា ហើយពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់គេ ជាករណីដាច់ដោយឡែកៗពីគ្នា។
 • យើងនឹងចងចាំថា ចំពោះអ្នកការសម្ភាស សុំទិដ្ឋាការ អាចជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយ ដែលគួរឱ្យភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភ។
 • យើងនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាកំណត់ ដែលមានមិនច្រើនប៉ុន្មាន ដើម្បីសម្ភាសន៍អ្នកឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព ដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីសាកសួរអំពីផែនការ និងគោលបំណង នៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។
 • យើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលមាន ដើម្បីជួយដល់បេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការគ្រប់រូប ឱ្យទទួលបានថ្ងៃសម្ភាសន៍ ដែលអាចឱ្យពួកគេ ធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារផ្លូវការ ជំនួញ ទៅសិក្សា ឬទៅបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ៗដទៃទៀត បានទាន់ពេលវេលាកំណត់។
 • យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយ នូវព័ត៌មានលំអិតនិងត្រឹមត្រូវ អំពីតម្រូវការនិងនីតិវិធី ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ នៅគ្រប់គេហទំព័រនានា របស់ស្ថានទូត និងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក។
 • យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរយៈពេលជាទូទៅ ដែលបេក្ខជនទិដ្ឋាការម្នាក់ៗត្រូវរង់ចាំ ដើម្បីណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូត និងស្ថានកុងស៊ុលនានា តាមគេហទំព័រ http://travel.state.gov ។
 • យើងនឹងពន្យល់អ្នក ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធ មិនអាចផ្តល់ទិដ្ឋាការជូន។

លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើអ្នកជា៖

 • សិស្សនិស្សិតយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែង ឱ្យអស់លទ្ធភាព ដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលបានពេលវេលាសម្ភាសន៍ទាន់ពេល ហើយប្រសិនបើមានលក្ខណៈសម្បតិ្ត សម្រាប់ទិដ្ឋាការនោះអ្នកអាច នឹងទទួលបានទិដ្ឋាការទាន់ពេលចូលរៀន។
 • បេក្ខជនណាដែលត្រូវធ្វើដំណើរជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាសុខភាពនិងការងារមនុស្សធម៌ យើងនឹងពន្លឿនការពិនិត្យសម្រេចពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់គេ ចំពោះករណីណា ដែលអាចមាន បញ្ហាគំរាមកំហែង ដល់អាយុជីវិត។
 • បេក្ខជនដែលត្រូវធ្វើដំណើរ ក្នុងនាមការងារផ្លូវការឬជំនួញ យើងនឹងបង្កើតយន្តការសមស្រប សម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ ទៅបំពេញការងារទាំងនោះ ហើយនឹងពន្លឿន ចំពោះករណីជាក់លាក់ណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្លូវការជាមួយជនជាតិអាមេរិក។

ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ យើងរំពឹងថា បេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការម្នាក់ៗត្រូវ៖

 • គ្រោងធ្វើដំណើរនិងស្រូតដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ឱ្យបានឆាប់ មុនពេលធ្វើដំណើរ តាមលទ្ធភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។
 • បំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ឱ្យបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវបំផុត។
 • ត្រៀមឆ្លើយសំណួរ អំពីគោលបំណងនិងផែនការ នៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។
 • ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មកសម្ភាសន៍ សូមនិយាយរៀបរាប់ ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយសង្ខេបៗពីគោលបំណងរបស់អ្នក។

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក គ្រប់គ្រងការងារផ្នែកទិដ្ឋាការយ៉ាងតឹងរឹង ប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ ដើម្បីការពារសហរដ្ឋអាមេរិក ឱ្យបានល្អប្រសើរបំផុត។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ យើងបានខិតខំប្រឹងប្រែង ឆ្ពោះទៅកាន់គោលជំហរសំខាន់ ប្រកបដោយលក្ខណៈបើកទូលាយ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ ដោយសារតែគោលជំហរនេះ។ យើងសូមស្វាគមន៍ និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

យើងសូមសន្យាជាមួយបេក្ខជនទិដ្ឋាការទាំងអស់ថា

 • យើងនឹងផ្តល់កិត្តិយស និងផ្តល់ការគោរពដល់អ្នក ទោះបីជាក្នុងស្ថានភាព ដែលយើងមិនអាចផ្តល់ទិដ្ឋាការជូនអ្នកបានក៏ដោយ។
 • យើងនឹងចាត់ទុកបេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការម្នាក់ៗ ជាបុគ្គលផ្សេងពីគ្នា ហើយពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់គេ ជាករណីដាច់ដោយឡែកៗពីគ្នា។
 • យើងនឹងចងចាំថា ចំពោះអ្នកការសម្ភាស សុំទិដ្ឋាការ អាចជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយ ដែលគួរឱ្យភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភ។
 • យើងនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាកំណត់ ដែលមានមិនច្រើនប៉ុន្មាន ដើម្បីសម្ភាសន៍អ្នកឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព ដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីសាកសួរអំពីផែនការ និងគោលបំណង នៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។
 • យើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលមាន ដើម្បីជួយដល់បេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការគ្រប់រូប ឱ្យទទួលបានថ្ងៃសម្ភាសន៍ ដែលអាចឱ្យពួកគេ ធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារផ្លូវការ ជំនួញ ទៅសិក្សា ឬទៅបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ៗដទៃទៀត បានទាន់ពេលវេលាកំណត់។
 • យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយ នូវព័ត៌មានលំអិតនិងត្រឹមត្រូវ អំពីតម្រូវការនិងនីតិវិធី ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ នៅគ្រប់គេហទំព័រនានា របស់ស្ថានទូត និងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក។
 • យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរយៈពេលជាទូទៅ ដែលបេក្ខជនទិដ្ឋាការម្នាក់ៗត្រូវរង់ចាំ ដើម្បីណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូត និងស្ថានកុងស៊ុលនានា តាមគេហទំព័រ http://travel.state.gov ។
 • យើងនឹងពន្យល់អ្នក ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធ មិនអាចផ្តល់ទិដ្ឋាការជូន។

លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើអ្នកជា

 • សិស្សនិស្សិតយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែង ឱ្យអស់លទ្ធភាព ដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលបានពេលវេលាសម្ភាសន៍ទាន់ពេល ហើយប្រសិនបើមានលក្ខណៈសម្បតិ្ត សម្រាប់ទិដ្ឋាការនោះអ្នកអាច នឹងទទួលបានទិដ្ឋាការទាន់ពេលចូលរៀន។
 • បេក្ខជនណាដែលត្រូវធ្វើដំណើរជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាសុខភាពនិងការងារមនុស្សធម៌ យើងនឹងពន្លឿនការពិនិត្យសម្រេចពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់គេ ចំពោះករណីណា ដែលអាចមាន បញ្ហាគំរាមកំហែង ដល់អាយុជីវិត។
 • បេក្ខជនដែលត្រូវធ្វើដំណើរ ក្នុងនាមការងារផ្លូវការឬជំនួញ យើងនឹងបង្កើតយន្តការសមស្រប សម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ ទៅបំពេញការងារទាំងនោះ ហើយនឹងពន្លឿន ចំពោះករណីជាក់លាក់ណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្លូវការជាមួយជនជាតិអាមេរិក។

ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ យើងរំពឹងថា បេក្ខជនសុំទិដ្ឋាការម្នាក់ៗត្រូវ

 • គ្រោងធ្វើដំណើរនិងស្រូតដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ឱ្យបានឆាប់ មុនពេលធ្វើដំណើរ តាមលទ្ធភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។
 • បំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ឱ្យបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវបំផុត។
 • ត្រៀមឆ្លើយសំណួរ អំពីគោលបំណងនិងផែនការ នៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។
 • ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មកសម្ភាសន៍ សូមនិយាយរៀបរាប់ ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយសង្ខេបៗពីគោលបំណងរបស់អ្នក។