ការសម្ភាសន៍

គ្រប់សមាជិកដែលត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយលោកអ្នកក៏ត្រូវមកសម្ភាសជាមួយលោកអ្នកដែរ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចមកតាមការ​ណាត់សម្ភាសន៍បានទេនោះ សូមធ្វើការណាត់សម្ភាសន៍ឡើងវិញ ឫលុបចោលការណាត់សម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមគេហទំព័រនេះ https://www.ustraveldocs.com/kh_cy/kh-iv-kvisa.asp។

សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ នៅពេលលោកអ្នកមកសម្ភាស។

យើងនឹងមិនបន្តករណីពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់លោកអ្នកឡើយ ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានយកឯកសារតម្រូវមកជាមួយ។ ឯកសារ​តម្រូវដែលត្រូវភ្ជាប់មកមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

 1. ទំព័រណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍
 2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 3. លិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់បេក្ខជននីមួយៗ។ (មានសុពលភាពយ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ)
 4. រូបថត ៥x៥ ស.ម. ពីរសន្លឹក (សូមសរសេរឈ្មោះនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅខាងក្រោយ)។ សូមចុចទីនេះ​សម្រាប់ព័ត៌​មានអំពីតម្រូវការរូបថត។
 5. សំបុត្រកំណើតសម្រាប់បេក្ខជននីមួយៗ (ច្បាប់ដើមនិងច្បាប់ចម្លងមួយសន្លឹក)
 6. លិខិតលែងលះ ឬលិខិតមរណភាព ប្រសិនបើមាន​ (ច្បាប់ដើមនិងច្បាប់ចម្លងមួយសន្លឹក)
 7. លិខិតថ្កោលទោស៖ នៅប្រទេសកម្ពុជា លិខិតថ្កោលទោសត្រូវបានចេញដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅអាគារលេខ ៤២០ ផ្លូវសុធារស រាជធានីភ្នំពេញ។ សម្រាប់ប្រទេសផ្សេង សូមចុចទីនេះ
 8. ពិនិត្យសុខភាព៖ សូមចុចទីនេះ សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែម។
 9. ពាក្យធានាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ ឯកសារច្បាប់ដើម I-134 ចុះហត្ថលេខាហើយ និងឯកសារពន្ធ (Tax Transcripts) ចុងក្រោយរបស់អ្នកធានា។ ទម្រង់ I-134 នេះអាចទាញយកបានតាមរយៈ http://www.uscis.gov/I-134 ​និង​សូមចូលទៅកាន់ https://www.irs.gov/​​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឯកសារពន្ធ។
 10. ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនង។
 11. ការបកប្រែ៖ រាល់ឯកសារខាងលើទាំងឡាយណាដែលមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស ត្រូវតែភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកបកប្រែត្រូវតែបញ្ជាក់ថាបានបកប្រែត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ ហើយបុគ្គលនោះក៏ជាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការបកប្រែឯកសារទៅជាភាសាអង់គ្លេសដែរ។

ចំណាំ៖ យើងមិនអាចធានាជាមុនបានទេថាទិដ្ឋាការនឹងអាចចេញជូនបានឡើយ។ មន្ត្រីកុងស៊ុលអាចធ្វើការសម្រេច​ចិត្តបាន លុះត្រាតែមន្ត្រីកុងស៊ុលនោះបានពិនិត្យមើលពាក្យសុំទិដ្ឋាការផ្លូវការ ឯកសារទាំងអស់ និងសម្ភាសលោកអ្នកដោយ​ផ្ទាល់​ជាមុនសិន។

អ្នកធានាក៏អាចចូលមកតាមកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃសម្ភាសន៍ដែរ ប៉ុន្តែអ្នកធានាទាំងនោះត្រូវភ្ជាប់លិខិតឆ្លងដែនមកជាមួយ។ ប៉ុន្តែ អ្នកធានាមិនអនុញ្ញាតឱ្យ៖

 1. ទៅបង្អួចសម្ភាសន៍ទិដ្ឋាការខណៈបេក្ខជនកំពុងសម្ភាស លើកលែងតែមន្ត្រីកុងស៊ុលអនុញ្ញាត។
 2. ព្យាយាមផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗជាមួយបេក្ខជនអំឡុងពេលសម្ភាសក្រោមមូលហេតុណាក៏ដោយ លើកលែងតែ​ស្នើសុំដោយមន្ត្រីកុងស៊ុល។
 3. រំខានដល់ការសម្ភាសន៍របស់បេក្ខជន ឬបុគ្គលផ្សេង។ ប្រសិនបើបំពានលក្ខខណ្ឌណាមួយ អ្នកធានានឹងត្រូវនាំឱ្យ​ចេញពីបន្ទប់រង់ចាំភ្លាម និងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យចូលម្តងទៀតឡើយ។

ចំណុចសំខាន់៖ លោកអ្នកមិនគួររៀបចំការធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសខ្លួន ឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬលាឈប់ពីការងារ​របស់លោកអ្នកឡើយ រហូតដល់លោកអ្នកទទួលបានទិដ្ឋាការ។ ជាទូទៅ ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍មានសុពលភាពយ៉ាងច្រើនបំផុតរហូតដល់ទៅ ៦ ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលចេញជូន។ លោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរ និងដាក់ពាក្យសុំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសុពលភាពនេះ។

សូមមកសម្ភាសឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើមកមិនទាន់ពេលវេលា ឬមិនទាន់បានពិនិត្យសុខភាព ការសម្ភាស​ន៍របស់​​លោកអ្នកនឹងត្រូវលុបចោល។