ទិដ្ឋាការត្រលប់ទៅអាមេរិកវិញ សម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅអាមេរិក

អ្នកមានសិទ្ធរស់នៅស្របច្បាប់ (a permanent resident ឬ LPR) ឬអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅ​អាមេរិក​ក្រោមលក្ខខណ្ឌ conditional resident (CR) ដែលបាន​រស់​នៅ​ក្រៅ​សហរដ្ឋអាមេរិកយូរជាងមួយឆ្នាំ ឬយូរជាងសុពលភាពនៃលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យត្រលប់ចូលវិញ (Re-entry Permit) នឹងត្រូវការទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមួយទៀត ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងដើម្បីបន្តការ​រស់នៅ​ជាអចិន្ត្រៃយ៍។

អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របច្បាប់ដែលមាន​ (Alien Registration Card I-551) ឬ​​​ ហ្រ្គីន​​​កាត (Green Card) ផុតសុពលភាពហើយ ឬត្រូវគេលួច/បាត់បង់ នៅពេលអ្នកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Boarding Foil) នៅឯការិយាល័យកុងស៊ុលនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបាន។

អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នោះ អាចចូលមកការិយាល័យកុងស៊ុលបាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ឬអង្គារ ចាប់ពីម៉ោង ១ ដល់ម៉ោង ២​ រសៀល ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Boarding Foil) ។ សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារខាងក្រោមនេះ៖

  • លិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាព
  • ទម្រង់ I-131A ពាក្យស្នើសុំឯកសារធ្វើដំណើរ
  • វិក្កយបត្របង់ប្រាក់ ឬលិខិតបញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ទម្រង់ I-131A ។ ការបង់ប្រាក់ដើម្បីស្នើសុំឯកសារ​នេះ​ត្រូវតែបង់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអនឡាញរបស់ស្ថាប័ន USCIS មាននៅក្នុង​គេហទំព័រ uscis.gov ដោយជ្រើសរើសពាក្យថា “FORMS” ហើយស្វែងរកទម្រង់ពាក្យសុំ I-131A ។
  • រូបថត ៥x៥ ស.ម. ថតថ្មី ពីរសន្លឹក
  • របាយការណ៍ឬពាក្យបណ្តឹងអំពីការលួច/បាត់បង់ហ្រ្គីនកាត (ប្រសិនមាន)
  • ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការធ្វើដំណើរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកចុងក្រោយ (ឧ. សំបុត្រយន្តហោះអេឡិចត្រូនិច ឬប័ណ្ណឡើងយន្តហោះ)
  • ឯកសារ/លិខិតផ្សេងៗចេញដោយស្ថាប័ន USCIS ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។​

ការដាក់ពាក្យសុំនេះ​អាចត្រូវការរយៈពេលចាប់ពីបួនថ្ងៃ ទៅពីរសប្តាហ៍។ ដូចនេះ អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើលិខិតទៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Boarding Foil) ឱ្យបានរួសរាន់តាមដែលអាចធ្វើបាន ឬយ៉ាងតិចរយៈពេលមួយខែមុនធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋ​អាមេរិក​។

ការប្តូរយកហ្គ្រីនកាតថ្មី

គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នសេវាកម្មសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក (USCIS) មានផ្តល់ជាព័ត៌មាន ឬសេចក្តី​ណែនាំក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្តៃ្រយ៍ (Permanent Resident Cards) ឬហ្គ្រីនកាត (Green Card)​ ព្រមទាំងព័ត៌មានស្តីពីការបន្ត ឬប្តូរយកកាតថ្មីជាដើម។ ហ្គ្រីនកាតគឺជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ ហើយដែលតម្រូវឱ្យមានដើម្បី​ធ្វើដំណើរ​​​ទៅសហ​រដ្ឋ​អាមេរិកវិញ។

អ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកម្តងទៀតឡើយ រហូតដល់អ្នកបានដាក់ពាក្យសុំ និងទទួលបានកាតថ្មីរបស់  ​អ្នក។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំកាតថ្មីបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច តាមរយៈគេហទំព័រ USCIS

មានសំនួរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងមែនទេ?
សូមបំពេញទម្រង់បែបបទសំនួរខាងក្រោមនេះ។
យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញក្នុងអំឡុងពេល ៧២​ ម៉ោង។