ជំហាន​សំខាន់​ទាំង​បី​ក្នុង​ដំណើរការ​ទិដ្ឋាការ

ជំហាន​ទី​១​៖ ក្រសួង​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ

ដំណើរការ​នៃ​ការ​ដាក់​ពាក្យសុំ​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍​គ្រប់​ប្រភេទ​ទាំងអស់ ចាប់ផ្តើម​ដំបូង​ជាមួយ​ក្រសួង​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ (DHS)។ ក្នុង​ករណី​ភាគ​ច្រើន​អ្នក​ធានា​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​ទៅ​ការិយាល័យ​ក្រសួង​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ ដែល​ស្ថិត​នៅ​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ដែល​អ្នក​ធានា​រស់​នៅ ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ អ្នក​ធានា​ត្រូវ​ទាក់ទង​ជាមួយ​ការិយាល័យ​ក្រសួង​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ ដោយ​មើល​តាម​សៀវភៅ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​រដ្ឋាភិបាល ឬ​ដោយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​សេវាកម្ម​គយ​និង​អន្តោប្រវេសន៍​សហដ្ឋ​អាមេរិក​។

ជំហាន​ទី​២​៖ មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ

នៅ​ពេល​ណា​ក្រសួង​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ​ យល់ព្រម​លើ​ពាក្យ​ធានា​ហើយ ពាក្យ​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ (NVC) ។ ពាក្យ​ធានា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ធ្វើការ​ពិនិត្យ​ពិចារណា ​ខាង​ផ្នែក​រដ្ឋបាល នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ បន្ទាប់​មក​ទើប​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ កំណត់​ពេល​ណាត់​សំភាសន៍​ជាមួយ​បេក្ខជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធានា​ទៅ​រស់នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក នៅ​ស្ថានទូត​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​ណា​មួយ ដូច​ដែល​អ្នក​ធានា​បញ្ជាក់​លើ​ពាក្យ​ធានា​។ មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ​នឹង​បញ្ជូន​ពាក្យ​ធានា​សាច់ញ្ញាតិ​ជិតស្និទ្ធ​ទាំងអស់​ទៅ​ស្ថានទូត​នោះ ដើម្បី​ធ្វើការ​សំភាសន៍​។ ចំពោះ​ពាក្យ​ធានា​បង​ប្អូន​បង្កើត និង​ធានា​កូន ដែល​មាន​អាយុ​លើស​ពី​២១​ឆ្នាំ មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ រក្សា​ទុក​ទី​នោះ ដោយ​រង់ចាំ​រហូត​ដល់​ជិត​ពេល​វេលា​មួយ​សមស្រប ដែល​គេ​អនុញ្ញាតិ​អោយ​ធ្វើការ​ណាត់​សំភាសន៍​បាន ហើយ​បញ្ជូន​ពាក្យ​ទាំង​នោះ​ទៅ​ស្ថានទូត​សំរាប់​ការ​សំភាសន៍​។

ដើម្បី​ទាក់ទង​ជាមួយ​នឹង​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ Public Inquiry Form ។

សូម​ចងចាំ​ថា ចំពោះ​ករណី​ទិដ្ឋាការ​គូដណ្តឹង K-១ និង K-3 មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ​បញ្ជូន​ពាក្យ​ធានា​ទៅ​ស្ថានទូត ដោយ​មិន​មាន​ទា​រក​ឯកសារ​តំរូវការ​ចាំបាច់​ទាំងអស់​ទេ​។ តែ​ស្ថានទូត​នឹង​ទារ​ឯកសារ​ទាំង​នោះ​ពី​បេក្ខជន ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​អន្តោប្រវេសន៍ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា (​សូម​មើល​កញ្ចប់​លេខ​៣ ឬ Packet 3)។ ឯកសារ Packet 3 និង​សេចក្តី​ណែនាំ មាន​តែ​នៅ​តាម​គេហទំព័រ​នេះ​ទេ​។ នៅ​ពេល​ស្ថានទូត​ទទួល​បាន​ទាំង​ពាក្យ​ធានា ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ​ ទាំង​ទំរង់​បែបបទ និង​ឯកសារ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ណែនាំ​ក្នុង Packet 3 បេក្ខជន​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា “​មាន​លក្ខណៈសម្បតិ្ត​គ្រប់គ្រាន់​តាម​ឯកសារ​”​។ ដោយ​ហេតុ​នេះ ការ​សុំ​ទិដ្ឋាការ​គូ​ដណ្តឹង​មិន​អាច​កំណត់​ពេល​សំភាសន៍​តាម​អ៊ិនធ័រនែត តាម​របៀប​ដូច​ការ​សុំ​ទិដ្ឋាការ​មិន​មែន​អន្តោប្រវេសន៍​បាន​ទេ​។ ស្ថានទូត​មិន​អាច​កំណត់​ថ្ងៃ​សំភាសន៍​បាន​ទេ​រហូត​ដល់​ស្ថានទូត​បាន​ទទួល​មក​វិញ​​ នូវ​ក្រដាស​បញ្ជាក់​ពាក្យ​សុំ​ទំរង់ DS-160 និង​ឯកសារ Checklist ដែល​មាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ដោយ​បេក្ខជន (​សូម​មើល Packet 3)

ចំណាំ​៖ សូម​កុំ​ផ្ញើ Packet 3 និង​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ទៅ​កាន់​ស្ថានទូត បើ​សិន​ជា​លោក​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រាប់​ថា​ពាក្យ​ធានា​ដែល​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​របស់​អ្នក បាន​មក​ដល់​ស្ថានទូត​ហើយ​។

ជំហាន​ទី​៣​៖ ផ្នែក​កុងស៊ុល​របស់​ស្ថានទូត

ផ្នែក​កុងស៊ុល​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ ទទួល​ពាក្យធានា​ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​យល់ព្រម ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ ​ដើម្បីធ្វើ​ការ​សំភាសន៍​ទិដ្ឋាការ (​លើកលែង​តែ​ដូច​ត្រូវ​បាន​កត់​សំគាល់​ ក្នុង​ករណី​ទិដ្ឋាការ​គូដណ្តឹង K-1 និង K-3)។ នៅ​ពេល​ការ​សំភាសន៍​របស់​លោក​អ្នក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ពេល​វេលា​ដោយ មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ​ហើយ សូម​លោក​អ្នក​អញ្ជើញ​មក​ដល់​ស្ថានទូត​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ តាម​ម៉ោង​ពេល​កំណត់​។ សូម​យក​មក​ជាមួយ​នូវ​ឯកសារ​អោយ​សព្វ​គ្រប់​និង​រៀបចំ​អោយ​មាន​របៀប​រៀបរយ​។ បុគ្គលិក​ស្ថានទូត​នឹង​ពិនិត្យ​មើល​ឯកសារ​របស់​លោក​អ្នក​ឡើង​វិញ ហើយ​ប្រមូល​រៀបចំ​សំណុំ​ឯកសារ ​របស់​លោក​អ្នក​ត្រៀម​សំរាប់​ការ​សំភាសន៍​ជាមួយ​នឹង​មន្រ្តី​កុងស៊ុល​។ រយៈពេល​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល​សំណុំ​ឯកសារ​នេះ​គឺ​ពី​១០ ទៅ១៥​ នាទី​។ ឯកសារ​ដែល​មិន​ពេញលេញ​ និង​មិន​រៀបរយ​អាច​ធ្វើ​អោយ​យឺតយ៉ាវ ដល់​ដំណើរ​ការងារ​នេះ​។ នៅ​ពេល​សំណុំ​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល​អស់​ហើយ មន្រ្តី​កុងស៊ុល​ម្នាក់​ នឹង​ហៅ​លោក​អ្នក​អោយ​មក​កាន់​បង្អួច​សំភាសន៍ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សំភាសន៍​។ បើ​ករណី​របស់​លោក​អ្នក​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម នោះ​លោក​អ្នក​អាច​មក​យក​ទិដ្ឋាការ​ ដែល​តាម​ធម្មតា​ត្រូវ​បាន​ចេញ​ក្នុង​រយៈពេល ពី​៤ ទៅ​៧​ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ​។

យើង​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ពន្លឿន​ការ​សំភាសន៍​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍​បាន​ទេ លើកលែង​តែ​ក្នុង​ករណី​បន្ទាន់​ពិត​ប្រាកដ ដូចជា​ការ​ពង្រាយ​យោធា ឬ​មាន​បញ្ហា​សុខភាព​បន្ទាន់​។ ក្នុង​ករណី​បែប​នេះ សូម​ជូន​ដំណឹង​មក​យើង​ខ្ញុំ​ភ្លាម​តាម​អ៊ីម៉េល ដើម្បី​អោយ​យើង​ខិតខំ​ជួយ​តាម​ដែល​យើង​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​។

បេក្ខជន​ដែល​យើង​ត្រូវការ​ពេល​វេលា សំរាប់​ធ្វើការ​រដ្ឋបាល​ផ្ទៃ​ក្នុង​អាច​រង​ការ​យឺតយ៉ាវ (​រាប់​ពី​បី​បួន​សប្តាហ៍ ទៅ​បី​បួន​ខែ​)​។ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ជំរាប​ទៅ​បេក្ខជន​នៅ​ពេល​គាត់​មាន​ករណី​បែប​នេះ​។ បេក្ខជន​ក៏​អាច​តាមដាន​សុំណុំ​រឿង​របស់​ពួកគេ​តាមរយៈ​គេហទំព័រ៖https://ceac.state.gov/CEAC/

បើ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ថា​មិន​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍ មន្រ្តី​កុងស៊ុល​នឹង​ប្រាប់​លោក​អ្នក​ថា​តើ​ច្បាប់​មាន​ចែង​ពី​ការ​លើកលែង​ចំពោះ​រឿង​នេះ​ដែរ​ឬ​អត់​។