ការ​ធ្វើដំណើរ និង​ទេសចរ

Discover America

ស្វែងយល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ សហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្វីៗយ៉ាងច្រើន។ ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ទៅទស្សនាសួននិងអច្ឆរិយធម្មជាតិរបស់យើង ទទួកបទពិសោធន៍ផ្នែកសិល្បៈ ស្ថាបត្យកម្ម និងឆ្នេរសមុទ្រ ភ្លក់រសជាតិអាហារនិងស្រារបស់យើង និងរីករាយជាមួយនឹងដំណើរទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត និងសកម្មភាពកីឡាផ្សេងទៀត។

We the People

USA.gov

ស្វែងរកពត៌មានអំពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក តាមប្រធានបទនិងទីភ្នាក់ងារ។

Runners

Recreation.gov

ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកសកម្មភាពខាងក្រៅ៖ ការជិះទូក ការបោះជំរុំ ការដើរផ្សងព្រេង និងអ្វីជាច្រើនទៀត។

Passport

Travel.State.Gov

ពត៌មានអំពី ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិ រួមមានអំពីលិខិតឆ្លងដែន និងទិដ្ឋាការ សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងបរទេស។

TSA

ដឹងមុននឹង​ទៅ

ចំពោះពត៌មានមុននឹងធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក សូមចូលមើលផ្នែករដ្ឋបាលសន្តិសុខដឹកជញ្ជូន និងផ្នែកគយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក